Komisja Europejska zdecydowała o pozwaniu polskiego rządu przed unijny Trybunał, by bronić naszego prawa do niezależnego sądu! To duży sukces nas wszystkich z Akcji Demokracji, ale także osób i ruchów, które działały razem z nami w tej sprawie.

Poniedziałek 24 września był długo wyczekiwanym przez obrońców praworządności w Polsce dniem. Komisja Europejska (KE) wreszcie zaskarżyła polski rząd za niszczenie niezależności sądownictwa i łamanie europejskiego prawa! [1] To nasze, wspólne zwycięstwo! Pod hasłem „Europo, broń Sądu Najwyższego” dokładnie tego działania domagaliśmy się od lipca od Komisji – w tym celu łączyliśmy swoje siły z Frontem Europejskim i Wolnymi Sądami, a także Komitetem Obrony Demokracji, Obywatelami RP i Warszawskim Strajkiem Kobiet . Nasze wysiłki opłaciły się i wczoraj mogliśmy wspólnie zaskandować głośne „DZIĘKUJEMY!” pod biurem przedstawicielstwa KE w Polsce:

Decyzja KE o skierowaniu wniosku przeciwko polskiemu rządowi jest także podkreśleniem, że Polki i Polacy, są i będą, Europejczykami oraz Europejkami. Unijne instytucje będą w naszym imieniu upominać się o nasze prawa, jeśli się o to do nich zwrócimy.Nie mam wątpliwości, że wyrok TSUE, opowiadający się po stronie przestrzegania w Polsce rządów prawa, nie spodoba się naszemu rządowi. Możemy być pewni, że po niekorzystnym dla nich orzeczeniu, rządzący będą wykręcać się od jego respektowania. Musimy być gotowi na kolejne ich ataki na niezależność sądownictwa.

Znajdujemy się w kluczowym momencie dla Polski. Wierzę, że liczne ruchy społeczne i organizacje, powinny częściej działać razem. Przykład działań skierowanych do KE pokazuje, że razem możemy więcej!

[1] KE pozywa Polskę przed TSUE w obronie niezależności sądownictwa, Euractiv.pl, 25 września 2018r.