Zespół Akcji Demokracji

Dyrektorka zarządzająca

Karolina Skowron

Aktywistka prozwierzęca, feministyczna, prawno-człowiecza. Od 2017 roku kierowała Fundacją Alberta Schweitzera (należącej do globalnej koalicji Open Wing Alliance), budując pozycję organizacji od zera w Polsce. Fundacja uzyskała prestiżowy tytuł Top Charity jako jedna z czterech najskuteczniejszych organizacji na świecie według Animal Charity Evaluators. Stworzyła i prowadzi intersekcjonalny projekt Centrum Zwierząt, zasiada w radzie Kongresu Kobiet, jest założycielką i liderką grupy Vegan Ladyboss Poland, członkinią komitetu Parady Równości, była członkinią komitetu inicjatywy obywatelskiej Ratujmy Kobiety, współorganizowała także drugi czarny protest. Jest współzałożycielką i główną ekspertką Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt Hodowlanych. Jest również jedną z dwóch założycielek globalnej koalicji Intersectionality Alliance mającej na celu zwiększenie różnorodności i inkluzywności w ruchu prozwierzęcym oraz tworzącą dialog tego ruchu z innymi ruchami sprawiedliwości społecznej. Ma doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach oraz w trzech telewizjach. Jest absolwentką socjologii na The London School of Economics, studiowała dyplomację globalną na SOAS w Londynie i retorykę (kurs podyplomowy) na Polskiej Akademii Nauk, ukończyła także Akademię Demokracji Socjalnej.

Pliki do pobrania

Statut normujący działalność
Akcji Demokracja

To historyczny sukces naszego ruchu! Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oficjalnie orzekł, że mechanizm Fundusze Za Praworządność jest…

Read More pdf


Regulamin funkcjonowania
darowizn na rzecz Akcji

To historyczny sukces naszego ruchu! Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oficjalnie orzekł, że mechanizm Fundusze Za Praworządność jest…

Read More


Zespół kampanijny

Bogumił Kolmasiak

Kierownik Zespołu Kampanijnego

Od wielu lat działa w organizacjach pozarządowych, organizuje kampanie społeczne i polityczne. Koordynował i organizował projektu z obszarów takich jak polityka rolna i żywnościowa, zrównoważony rozwój czy wsparcie energetyki prosumenckiej. Wcześniej związany z Partią Zieloni. Obecnie bezpartyjny. Z wykształcenia socjolog i ekspert ds. stosunków międzynarodowych, studiował również kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej. Publikował m.in. w „Krytyce Politycznej”, „Zielonych Wiadomościach”, „Bez Dogmatu”, NOIZZ.pl, występował jako komentator radiowy i telewizyjny. W zespole Akcji Demokracji od niemal samego początku, był pierwszą osobą pracującą na stanowisku kampaniera. Obecnie (od 2021 roku) przewodzi pracom 7-osobowego zespołu kampanijnego. Wcześniej w Akcji pełnił rolę lidera podzespołu demokracji i sprawiedliwości społecznej oraz głównego specjalisty ds. UX, Nowych Mediów i analizy politycznej.


Piotr Antoniewicz

Zastępca Kierownika Zespołu Kampanijnego

Z organizacjami społecznymi i aktywizmem związany od ponad 20 lat. Pracował jako koordynator projektów, edukator i trener. Współtworzył feministyczne nieformalne kolektywy. Posiada tytuł doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. Przez kilka lat pracował jako wykładowca akademicki i niezależny badacz. Do pracy w Akcji Demokracji przyjechał z Wrocławia. W zespole od kwietnia 2018 jako kampanier klimatyczny, później starszy kampanier i lider podzespołu kampanijnego w obszarze klimatu i praw człowieka. Obecnie pełni rolę zastępcy kierownika.


Piotr Cykowski

Specjalista ds. Rozwoju Ruchu

Zaangażowany w działania Akcji od samego początku, do zespołu dołączył w 2016 r., obecnie jako starszy kampanier zajmuje się tematyką praworządności. Od października 2019 r. do grudnia 2020 r. także członek Zarządu organizacji. Aktywista na rzecz praw człowieka i demokracji od przeszło 20 lat; zaczynał działalność w Amnesty International. W latach 2001-2006 koordynował działania na rzecz praw człowieka w Tybecie na poziomie krajowym i międzynarodowym. Współtwórca organizacji społecznych wspierających różnorodność, migrantów, mniejszości i demokrację takich jak: Fundacja Inna Przestrzeń, Warszawskie Centrum Wielokulturowe, Fundacja Klamra czy Komitet Obrony Demokracji. Członek Kampanii Przeciw Homofobii. Absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów z zakresu praw  człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i w Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Liderów.


Jakub Kocjan

Kampanier na rzecz praworządności i analityk

Absolwent 30. edycji Szkoły Liderów Politycznych. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, magister prawa po Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent kierunku global business, finance and governance w Szkole Głównej Handlowej. Wyróżniony Nagrodą Prezydenta Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego „za działania prodemokratyczne i antyfaszystowskie, a w szczególności za aktywną obronę niezależności sądownictwa”. Członek EDYN – European Democracy Youth Network, zrzeszającej młodych liderów i młode liderki Europy.

Dwukrotny stypendysta Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk prawnych, otrzymał także pięciokrotnie stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów. Absolwent czteroletniego programu stypendialnego Fundacji im. Prof. Geremka i Akademii Monitoringu Prawa. Udziela bezpłatnych porad z prawa pracy w Klinice Prawa UW oraz dla związków zawodowych. Współzakładał w 2017 roku Studencki Komitet Antyfaszystowski na UW.

Akcję poznał osobiście w 2016 roku, jeszcze przed osiemnastką, podczas jednego z działań – odwiedzania biur poselskich w celu przekonania konserwatywnych posłów i posłanek PO do głosowania przeciw zakazowi aborcji. Od 2017 roku w Akcji jako stały wolontariusz przy kampanii sądowej, a od 2018 zawodowo, jako kampanier ds. praworządności. Koordynuje prace Porozumienia dla Praworządności.

Poza praworządnością, odpowiada także za obszar edukacji (m.in. zatrzymanie Lex Czarnek) i działania solidarnościowe z Ukrainą oraz fundraising indywidualny i analizę danych w kampaniach Akcji.


Natalia Kowalik

Kampanierka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych, studentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo zainteresowana głównie integracją europejską oraz prawem konstytucyjnym, międzynarodowym publicznym i prawem Unii Europejskiej. W Akcji Demokracji jest od jesieni 2017 r., kiedy to dołączyła do działalności zespołu jako wolontariuszka. Wcześniej włączała się w działalność takich organizacji jak Amnesty International czy Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz odbyła praktyki dziennikarskie, pracując przy portalu Euractiv. Od lipca 2018 r. zatrudniona w Akcji Demokracji, najpierw na stanowisku Młodszej Kampanierki, obecnie Kampanierki. Zajmuje się tematami demokracji, państwa prawa oraz sprawiedliwości społecznej.


Dominik Puchała

Kampanier na rzecz antyfaszyzmu

Aktywista oraz członek wielu ruchów i organizacji działających na rzecz ochrony praw człowieka (m.in. Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego). Współorganizator Marszu Równości w Częstochowie. Interesuje się psychologią polityczną, mniejszościami seksualnymi i problematyką mowy nienawiści, czym zajmuje się w swojej pracy naukowej.

Trzykrotnie otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe i czterokrotnie stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów. Wyróżniony został również Nagrodą Prezydenta Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego „za działania na rzecz praw kobiet, mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności LGBTQIA+, a w szczególności za inicjatywy o charakterze antyfaszystowskim”.

Swoją działalność aktywistyczną rozpoczął w 2015 roku, jeszcze przed ukończeniem 18. roku życia. Działał wówczas w Częstochowie, organizując prodemokratyczne, propracowniczne i feministyczne demonstracje. W 2017 roku, wraz z rozpoczęciem studiów w Warszawie, rozpoczął działalność w dwóch miastach jednocześnie.

W Akcji Demokracji zajmuje się prowadzeniem kampanii dotyczących przede wszystkim antyfaszyzmu, wnosząc przy tym doświadczenie badawcze oraz perspektywę mniejszych ośrodków i ich mieszkańców/-nek.


Anna Tomaszewska

Kampanierka

Anna w zespole Akcji Demokracji zajmuje się platformą Nasza Demokracja i pracuje jako kampanierka. Wspiera także organizacyjnie kampanie, szczególnie akcje w przestrzeni publicznej. Współpracuje z aktywistami i aktywistkami z całej Polski. Sama aktywistką została w 1998 roku, zgłaszając się do Centrum Wolontariatu, później przez wiele lat koordynowała m.in. działania lokalne Amnesty International. Do 2017 roku w zarządzie Fundacji Inna Przestrzeń, współtworzyła takie inicjatywy jak portal Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu Kultur, Portal Info-Migrator, Punkt informacyjny dla migrantów w Centrum Wielokulturowym w Warszawie oraz organizowała wydarzenia, np. Wielokulturowe Warszawskie Street Party.

Zespół operacyjny

Marcin Zielonka

Kierownik Zespołu Operacyjnego

Od 2014 r związany z sektorem organizacji pozarządowych jako koordynator administracyjno-finansowy. Posiada doświadczenie w pisaniu, realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy samorządowych, rządowych, europejskich i norweskich. Z Akcją związany od 2018 r. działając w obszarze kadr i finansów. Współzałożyciel Fundacji Terra Desolata, współpracownik Fundacji Inna Przestrzeń i Ruchomego Klubu Sportowego Gwiazda. Z wykształcenia archeolog i fototechnik.


Aneta Korpikiewicz

Specjalistka ds. Kadrowo-Finansowych

Od 12 lat nieprzerwanie związana ze środowiskiem organizacji społecznych. Początkowo zaangażowana głownie w działania na rzecz małych lokalnych społeczności. Następnie aktywna również na innych, szerszych polach działalności organizacji pozarządowych o różnorodnym profilu. W końcu Specjalistka od spraw finansowo-kadrowo-administracyjnych. Współpracowała lub współpracuje z takimi organizacjami jak: Związek Młodzieży Wiejskiej, LGD Równiny Wołomińskiej, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacja „Instytut Wydawniczy Książka i Prasa”, Fundacja Stocznia. Jej praca na rzecz III sektora stała się jej pasją i zawodowym celem. Swoje przyszłe plany ściśle wiąże z praca na ich jego rzecz. Jak sama mówi, daje je to ogromną satysfakcję, osobiste zadowolenie oraz poczucie, że to co robi ma sens. Prywatnie od kilku lat uwielbia wszelkie aktywności fizyczne, od biegania po jazdę konną. Ruch jest dla niej sposobem na zachowanie równowagi. Uwielbia podróże, słowo pisane, muzykę i słońce. I cały czas ma nadzieje, że w natłoku zajęć w końcu znajdzie czas na przeczytanie „dobrej” książki.

Zespół technologiczny

Roman Walenciukiewicz

Kierownik ds. Technologii

Z wykształcenia inżynier ds. oprogramowania. Od wielu lat wspiera działania anarchistyczne i ekologiczne na Białorusi, członek zespołu Food Not Bombs, współorganizator wielu koncertów punkowych, muzyk, wierzy że przez muzykę można zmienić świat.