Co nas łączy?

Akcja Demokracja to ruch ludzi zaangażowanych w ważne dla nich sprawy. Wykorzystując nowoczesne technologie, razem podejmujemy skoordynowane działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Kierunek zmian społecznych, inicjowanych przez Akcję Demokrację, wyznaczają wartości, które wspólnie wyznajemy. Dążymy do pełnego poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia nierówności społeczno-ekonomicznych.

Uważamy, że prawdziwa zmiana polityczna nastąpi nie w wyniku zakulisowych rozgrywek, lecz tylko wtedy, gdy zażądamy jej razem, głośno i wyraźnie.

  • Wierzymy, że nie ma szczęśliwych ludzi w nieszczęśliwym społeczeństwie. Dlatego promujemy solidarność i sprawiedliwość społeczną, które nie mogą się obyć bez aktywnej polityki publicznej.
  • Wspieramy wolność indywidualną, przeciwdziałanie przemocy w życiu prywatnym i publicznym oraz ochronę przed wszelkiego rodzaju dyskryminacją. Wolność nie może być wyłącznie przywilejem większości.
  • Wierzymy, że dobre życie człowieka wymaga zachowania zdrowia planety. Mają do tego prawo zarówno wszyscy jej obecni mieszkańcy i mieszkanki, jak i przyszłe pokolenia. Jesteśmy też przekonani i przekonane, że prawdziwy rozwój społeczny odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw zwierząt.
  • Pasjonuje nas wzmacnianie wolności wypowiedzi, zgromadzeń i zachęcanie innych do aktywności społecznej. Dlatego opowiadamy się za pogłębieniem demokracji poprzez zbiorowe działania i poprawę społecznej kontroli nad polityką. Tylko zjednoczeni i zjednoczone możemy sprawić, by władze służyły naszemu wspólnemu dobru.

Za naszymi działaniami stoją wartości. By do nas dołączyć nie musisz jednak podpisywać cyrografu. Po prostu wspierasz akcje w tematach, które są Ci najbliższe.

Siła prowadzonych przez Akcję Demokrację kampanii zależy od sumy działań wszystkich osób biorących udział w akcjach. Każdy wkład jest istotny, choćby najmniejszy. Niezależnie, czy jest to podpisanie petycji, przesłanie jej znajomym, niewielka darowizna czy zorganizowanie spotkania. Dzięki wykorzystaniu Internetu, Akcja Demokracja czyni zaangażowanie polityczne prostszym niż było do tej pory, a w długoterminowej perspektywie finansowanie oparte na darowiznach osób indywidualnych będzie gwarantować Akcji Demokracji niezależność.