Co powinieneś wiedzieć?

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do informowania o przyszłych kampaniach. Jeżeli nie podasz danych, to nie będziemy mogli tego robić. Naszym głównym kanałem komunikacji jest e-mail. Z SMS lub komunikatorów korzystamy tylko w wyjątkowych sytuacjach, i tylko jeżeli dobrowolnie podasz numer telefonu.

Kto przetwarza dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez fundację Akcja Demokracja z siedzibą w Warszawie w celu informowania Cię o przyszłych kampaniach oraz przeprowadzenia tych kampanii. Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Twoje Prawa

Do swoich danych masz dostęp, możesz żądać ich poprawienia, usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo wycofać udzieloną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie. Masz prawo przeniesienia swoich danych do innego administratora. W przypadku gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Proces przetwarzania danych

Aby komunikować się z Tobą i innymi aktywistami, korzystamy z usług firm oferujących hosting, rozsyłanie wiadomości email, sms, lub poprzez inne kanały komunikacji elektronicznej. Aby móc dla nas pracować, mają dostęp do Twoich danych. Nie mogą z nich korzystać poza zakresem realizowania usług dla Akcji Demokracji. Korzystamy także z usług firm działających poza Unią Europejską, dlatego twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Unii – zawsze tylko na podstawie umowy o ochronie danych osobowych z tą firmą. Możesz uzyskać od nas kopię Twoich danych przekazywanych do tych państw.

Czas przetrzymywania danych

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które się zgadzasz poniżej, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo.