Przejrzystość i otwartość Akcji Demokracji

Akcja Demokracja w swoich działaniach kieruje się przejrzystością i otwartością. Skoro zajmujemy się ważnymi dla Ciebie sprawami, jest niezwykle istotne, żeby nasze wydatki, źródła przychodów i decyzje były jak najbardziej przejrzyste. Tak pojmujemy odpowiedzialność i w ten sposób chcemy budować wiarygodność naszej organizacji.

Jakie informacje publikujemy na naszej stornie internetowej?

  • Listę osób zasiadających w Zarządzie i w Radzie Akcji Demokracji.
  • Aktualny statut Fundacji.
  • Obowiązującą politykę płac.
  • Raz do roku publikujemy nasze wydatki w sposób przejrzysty i łatwy do przeglądania, łącznie z wysokością wynagrodzeń pracowników i pracownic Akcji Demokracji oraz formą ich zatrudnienia.
  • Źródła naszych przychodów. Darowizny, instytucjonalne jak i wysokie wpłaty indywidualne (których suma przewyższa 5% wydatków z poprzedniego roku*). Jeśli osoba wpłacająca niższą kwotę życzy sobie inaczej, wtedy publikujemy jej imię i nazwisko.
  • W szczególnych przypadkach, jeśli osoba wpłaca kwotę, która przewyższa 5% zeszłorocznego budżetu i nie życzy sobie ujawnienia jego lub jej imienia i nazwiska, decyzję o odstępstwie od jawności źródła przychodu podejmuje Rada Akcji Demokracji drogą głosowania.
  • Roczne sprawozdania finansowe i merytoryczne, w których informujemy o osiągniętych rezultatach, naszych sukcesach i porażkach.

W 2017 roku 5% naszych wydatków wynosiło dokładnie 64 228,62 zł.

Otwartość materiałów – Wolne licencje.

Treści, które tworzymy i publikujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, są objęte wolną licencją Creative Commons CC-BY SA 3.0 (jeśli nie zastrzeżono inaczej). Oznacza to, że możesz je swobodnie kopiować, zmieniać i rozpowszechniać z podaniem autorstwa na tych samych zasadach, czyli zachowując wolną licencję.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami pisząc na: kontakt@akcjademokracja.pl


Aktualizacja: listopad 2018