Nasze finanse

Skąd mamy pieniądze

Większość naszych przychodów pochodzi od indywidualnych osób, którym bliskie są wartości takie jak: prawa człowieka, sprawiedliwość społeczna, ochrona klimatu i demokracja oraz państwo prawa. Z roku na rok zwiększamy udział wpłat indywidualnych w strukturze naszych przychodów. Średnia wpłata, którą otrzymujemy wynosi 35 złotych.

Nasze wydatki utrzymujemy na niskim poziomie. Pieniądze, które otrzymujemy wydajemy na: płace kilkunastoosobowego zespołu, niewielkie koszty biurowe, utrzymanie infrastruktury technologicznej potrzebnej do prowadzenia akcji oraz na działania związane z prowadzeniem kampanii.

Przychody Akcji Demokracji w l. 2015-2019

Przychody 2015 2016 2017 2018 2019
Łącznie 413.822

(100%)

1.458 139

(100%)

2.352.704

(100%)

2.140.361

(100%)

2.433.619

(100%)

Z darowizn indywidualnych 144.864

(35%)

608 902

(42%)

1 282 246

(55%)

1 827 667

(85%)

1.663.789

(68%)

Ze źródeł instytucjonalnych 265.754

(64%)

626.389

(43%)

425.812

(18%)

202.991

(9%)

545.841

(22%)

Inne 3.204

(1%)

17.555

(1%)

10.162

(0%)

109 703

(5%)

2.143

(0%)

1% 0 0 0 0 221.845

(9%)

Z lat ubiegłych 0 205.292

(14%)

634.483

(27%)

0 0

Koszty Akcji Demokracji w l. 2015-2019

Koszty 2015 2016 2017 2018 2019
Łącznie 205.190

(100%)

823.656

(100%)

1.284.572

(100%)

1.668.843

(100%)

2.340.984

(100%)

Umowy o pracę i inne koszty pracy 71.407

(35%)

414.136

(50%)

706.328

(55%)

904.927

(54%)

1.214.740

(52%)

Kampanie (bez płac) 47.296

(23%)

214.515

(26%)

292.503

(23%)

371.653

(22%)

612.222

(26%)

Technologie 53 501

(26%)

77 704

(9%)

123 252

(10%)

175 871

(10%)

226.448

(10%)

Biuro i administracja 15 483

(8%)

81 284

(10%)

122 201

(10%)

119 509

(7%)

215.323

(9%)

Inne 17 503

(8%)

36 017

(4%)

40 288

(3%)

116. 883

(7%)

72.251

(3%)

Sprawozdania:

2023 rok – Sprawozdanie finansowe

2022 rok – Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie merytoryczne

2021 rok – Sprawozdanie finansoweSprawozdanie merytoryczne

2020 rok – Sprawozdanie finansoweSprawozdanie merytoryczne

2019 rok – Sprawozdanie finansoweSprawozdanie merytoryczne
2018 rok – Sprawozdanie finansoweSprawozdanie merytoryczne.
2017 rok – Sprawozdanie finansoweRachunek wynikówBilansSprawozdanie merytoryczneRaport.
2016 rok – Sprawozdanie finansoweRachunek wynikówBilansSprawozdanie merytoryczneRaport.
2015 rok – Sprawozdanie finansoweRachunek wynikówBilansSprawozdanie merytoryczneRaport.

Skrótowe raporty merytoryczne i finansowe:

Skrótowy raport za 2017 rok
Skrótowy raport za 2016 rok
Skrótowy raport za 2015 rok


Dotacja instytucjonalna w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy