Już jutro, 15 lutego (środa) Ministerstwo Finansów udostępni większości z nas z nas wypełnione zeznanie podatkowe. Pozostaje do uzupełnienia jedno pole. Wybór organizacji społecznej, której przekażesz 1,5% podatku! W wyborczym 2023 roku chciałbym Cię zachęcić do wsparcia właśnie Akcji Demokracji. Możesz to zrobić, wpisując nasz numer KRS w odpowiednie pole w formularzu podatkowym.

KRS 0000552033

1% dla Akcji Demokracji w 2020 roku. Jak wykorzystaliśmy te środki

W 2020 roku, dzięki wsparciu aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji, z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 uzyskaliśmy przychody w wysokości 124.890,87 zł. Z tej kwoty i wpłat 1% za 2018 rok, w 2020 roku wydaliśmy 140.316,07 zł. Dowiedz się, jak Akcja Demokracja wykorzystała te środki.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym mogliśmy działać na rzecz lepszej Polski m.in. w ważnych dla nas tematach praw człowieka, klimatu, państwa prawa i demokracji. Organizowaliśmy działania w przestrzeni publicznej i w sieci, mobilizowaliśmy obywateli i obywatelki do kontaktu i nacisku na decydentki i decydentów, jako ruch społeczny działający na rzecz progresywnej zmiany społeczno-politycznej w Polsce.

Jak wydaliśmy pozyskane z 1% środki?

Kwotę 103.483,55 zł przeznaczyliśmy na utrzymanie infrastruktury technologicznej, pozwalającej na prowadzenie kampanii on-line: systemy informatyczne, umożliwiające zbieranie podpisów, wysyłanie maili do decydentów, kampanie zakładane przez aktywistów i aktywistki oraz wspólne zrzucanie się na działania kampanijne. Przeznaczyliśmy ją także na tłumaczenia narzędzi informatycznych do kampaniowania, dzięki którym aktywiści i aktywistki dostali produkt pozwalający na skuteczne wywieranie wpływu na polityków i polityczki, biznes i samorząd, w sprawach, które są zgodne z ich wartościami.Kwotę 1.046,96 zł przeznaczyliśmy na przygotowanie śniadań pod biurami senatorów i senatorek, mających zwrócić uwagę na wyzwania związane z kryzysem klimatycznym, w ramach działania mającego przekonać senatorów i senatorki do ogłoszenia alarmu klimatycznego dla Polski. Celem działania był pośredni nacisk na przyjęcie przez Polskę ambitnych celów klimatycznych oraz prowadzenia polityki mającej na uwadze dekarbonizację, wsparcie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Kwotę 4.962,02 zł przeznaczyliśmy na działania wokół praworządności, polegające na solidaryzowaniu się z sędziami Sądu Najwyższego, zebraniu dla nich głosów solidarności i poparcia od aktywistów i aktywistek,popularyzacji ich stanowisk w obronie praworządności (np. Uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego) oraz zwrócenie uwagi na represję dotykające niezależnych sędziow i sędzie.

Kwotę 30.823,54 zł przeznaczyliśmy na działania w obszarze praw człowieka m. in. na rzecz praw kobiet, w tym realizację akcji informacyjnych oraz kampanii sprzeciwu wobec zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, a także na rzecz praw osób LGBTQ+.

Pod linkiem znajdziesz nasze sprawozdania finansowe i merytoryczne z lat 2015-2020.


Informacja o wykorzystaniu w 2019 roku

W 2019 roku, dzięki wsparciu aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji, z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 uzyskaliśmy przychody w wysokości 221.845,06 zł. Z tej kwoty w 2019 roku wydaliśmy 194.970,98 zł. Dowiedz się, jak Akcja Demokracja wykorzystała te środki.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym mogliśmy działać na rzecz lepszej Polski m.in. w ważnych dla nas tematach antyfaszyzmu i praw człowieka, klimatu, państwa prawa i demokracji. Organizowaliśmy działania w przestrzeni publicznej i w sieci, mobilizowaliśmy obywateli i obywatelki do kontaktu i nacisku na polityków i polityczki, jako ruch społeczny działający na rzecz progresywnej zmiany społeczno-politycznej w Polsce.

Jak wydaliśmy pozyskane z 1% środki?

  • Kwotę 116.174,48 zł przeznaczyliśmy na kampanie na rzecz demokracji (w tym działania w czasie kampanii wyborczych), państwa prawa i konstytucyjnego trójpodziału władzy, a w szczególności na: opracowanie graficzne, druk i wysyłkę materiałów profrekwencyjnych przed wyborami parlamentarnymi, produkcję materiałów kampanijnych wykorzystywanych przez aktywistów i aktywistki Akcji podczas spotkań przekonujących do postulatów pro-klimatycznych w czasie wyborów parlamentarnych, działania solidarnościowe z urzędem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz demonstracje w Warszawie i Katowicach w obronie niezawisłości sądownictwa.
  • Kolejnych 45.274,50 zł wydaliśmy na działania przeciw faszyzacji życia publicznego, a w szczególności na: wsparcie demonstracji antyfaszystowskiej w dniu 11 listopada 2019 r. oraz na dofinansowanie wielkoformatowej reklamy “Wolna Warszawa. Bez faszyzmu.” zawieszonej w centrum Warszawy w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
  • Kwotę 23.954,02 zł przeznaczyliśmy na rozwój ruchu społecznego Akcji Demokracji, tj. na wsparcie działań aktywistów i aktywistek, które dotyczyły Strajku Nauczycieli, a także na utrzymanie platformy Nasza Demokracja, druk i wysyłkę tęczowych naklejek “Jestem z Wami”, wsparcie kampanii “Stop deportacji dzieci” oraz przygotowanie publikacji raportu o dramatach dzieci z niepełnosprawnościami po wprowadzeniu reformy edukacji.
  • Pozostałe 9.567,98 zł to wydatki związane z działaniami na rzecz środowiska, m.in. na działania promocyjne kampanii na rzecz zatrzymania katastrofy klimatycznej i doradztwo eksperckie w zakresie prowadzenia kampanii dot. smogu.

Pod linkiem znajdziesz nasze sprawozdania finansowe i merytoryczne z lat 2015-2019.