Co: konferencja prasowa organizacji społecznych w związku z głosowaniem nad ustawą, regulującą sytuację uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy.
Gdzie: przed Sejmem RP
Kiedy: wtorek, 8 marca, godz. 11:00, przewidywana data procedowania specustawy przez Sejm.

Akcja Demokracja wspólnie z innymi organizacjami działającymi na rzecz uchodźców zaprasza na konferencję prasową w dniu planowanego głosowania w Sejmie tzw. specustawy o pomocy obywatelom i obywatelkom Ukrainy. Projekt posiada istotne luki, które na etapie procedowania w Parlamencie powinny zostać skorygowane, aby zapewnić równy dostęp do pomocy wszystkim uciekającym przed wojną.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/653230905896336/
Pełna treść uwagi do ustawy przygotowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej: https://tiny.pl/9418r

Najważniejsze postulaty popierane także przez Akcję Demokrację to:

  • Nie dzielmy rodzin! Równy dostęp do pomocy dla osób będących obywatelami państw trzecich i jednocześnie osobami bliskimi obywateli / obywatelek Ukrainy uciekających przed wojną.
  • Dajmy więcej czasu na legalizację pobytu dla obywateli i obywatelek państw trzecich. Teraz wiele osób zajętych jest ratowaniem bliskich lub organizacją powrotu do kraju.
  • Nie różnicujemy na uchodźców, którzy złożyli lub nie wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej.
  • Ułatwmy nie tylko zatrudnienie ale także rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej osobom, które uciekły przed wojną. Są ręce gotowe do pracy.
  • Zrównajmy terminy przedłużania wiz i pozwoleń z osobami, które mogły skorzystać z przedłużenia terminów na podstawie specjalnych przepisów związanych z COVID-19.
  • Dajmy możliwość łączenia rodzin i krewnych poprzez zniesienie ograniczenia prawa do przekraczania granicy w stosunku do osób przebywających na podstawie przedłużonych wiz i zezwoleń.
  • Dajmy możliwość udzielenia zezwolenia na pobyt na podstawie innych dokumentów niż tylko paszport (często nie mają go dzieci).
  • Dajmy osobom objętym ustawą możliwość ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży cudzoziemca.
  • Pozwólmy osobom objętym w Polsce ochroną czasową ubiegać się w Polsce o pobyt czasowy oraz rezydenta długoterminowego UE na zwykłych zasadach.