RODZICU! Poinformuj Radę Rodziców o konsultacjach społecznych „Zdecydują rodzice” i razem z rodzicami Waszej szkoły zdecydujcie, czy Lex Czarnek powinno wejść w życie.

To ważne, bo ustawa już w grudniu może trafić do podpisu prezydenta, a głos rodziców powinien być przez prezydenta respektowany. To, które szkoły zajęły stanowisko w sprawie #LexCzarnek będzie można sprawdzić na mapie szkół biorących udział w konsultacjach „Zdecydują rodzice”.

PODEJMIJ DZIAŁANIE! 💪 Znajdź adres email do rady rodziców w Twojej szkole i pilnie wyślij maila o proponowanej treści. – Link do listu rodzica do Rady Rodziców znajdziesz w komentarzu 👇👇👇

Nie zwlekaj! Konsultacje muszą zakończyć się 30.11

 

PROPOZYCJA TREŚCI MAILA DO RADY RODZICÓW:

Szanowna Rado Rodziców!
Zwracam się do Państwa z prośbą o włączenie się do publicznych konsultacji społecznych organizowanych przez koalicję organizacji społecznych Wolna Szkoła dotyczących lex Czarnek i przeprowadzenie do dnia 30.11.2022 roku konsultacji “Zdecydują rodzice” dla rodziców uczniów naszej szkoły oraz wydanie opinii w sprawie projektu ustawy „o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw” druk senacki nr 860, zwanego lex Czarnek.
To bardzo ważne, bo decyzja w sprawie Lex Czarnek jeszcze nie zapadła, a nasza opinia, opinia rodziców, w myśl zasady „nic o nas bez nas”, powinna być najważniejszym głosem branym pod uwagę przy decyzjach, które wkrótce podejmować będą Senat, Sejm i prezydent Andrzej Duda.
Procedowana w parlamencie ustawa zwana lex Czarnek, nad którą aktualnie pracuje Senat, niesie głębokie zmiany wkraczające w sferę wolności i praw obywatelskich, także naszych – rodziców. Ustawa wyznacza też nowe zadania szkolnym radom rodziców. A ponieważ tryb procedowania ustawy, jako projektu poselskiego, wykluczył nas z debaty, konsultacje „Zdecydują rodzice” są dla nas okazją do wyrażenia swojej opinii.
Projektowane w lex Czarnek zmiany zakładają, że rada rodziców za każdym razem przed wydaniem opinii w sprawie podjęcia przez stowarzyszenie lub inną organizację działań edukacyjnych w szkole, musi przeprowadzić z rodzicami wszystkich uczniów w szkole konsultacje.
Konsultacje “Zdecydują rodzice” są więc okazją do wyrażenia przez nas swojej opinii w sprawie ustawy, a jednocześnie będą „próbą generalną” pozwalającą wyobrazić sobie, jakie nowe zadania staną przed nami i radą rodziców po wejściu ustawy w życie.
Wszystkie materiały informacyjne na temat konsultacji społecznych „Rodzice zdecydują” znajdują się w na stronie -> akcja.link/RadaRodzicow oraz na stronie www.wolnaszkola.org
Z poważaniem,