Wyniki sondażu wśród mieszkanek i mieszkańców Małopolski w sprawie Kuratorki Oświaty Barbary Nowak

Akcja Demokracja wraz z krakowskimi organizacjami społecznymi zaprezentowała wyniki sondażu oceniającego działalność Barbary Nowak. Zobacz wynik sondażu wśród mieszkanek i mieszkańców Małopolski. Mieszkańcy i mieszkanki Małopolski w sondażu przeprowadzonym na zlecenie Akcji Demokracji oceniali działania Małopolskiej Kuratorki Oświaty Barbary Nowak. Na koniec roku szkolnego 2021/2022 ta ocena jest druzgocąca. Główny wynik sondażu pokazuje: 64% mieszkańców […]