Już 75 tys. osób wsparło apel Pani Moniki Mamulskiej o to, aby dzieci z niepełnosprawnościami z nauczaniem indywidualnym, mogły uczyć się w szkole! W ubiegłym tygodniu dostarczyliśmy pierwsze 40 tys. podpisów, zebranych na stronie www.NaszaDemokracja.pl. Zobacz film i dowiedz się dlaczego to ważne.
„Żądamy natychmiastowego doprecyzowania zapisów Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z 9 i 28 sierpnia 2017 roku, które pozwoliłyby na zagwarantowanie uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizacji nauczania indywidualnego na terenie szkoły.” – czytamy w apelu Moniki.
Jak informują autorzy apelu „obecne przepisy, choć w teorii dopuszczają taką możliwość, w praktyce powodują, że uczeń ma do wyboru indywidualne nauczanie jedynie w domu, bądź brak zajęć indywidualnych i konieczność uczęszczania na wszystkie zajęcia lekcyjne z całym oddziałem na terenie szkoły, co jest niezgodne z jego specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

 Podpisz apel tutaj  http://akcja.link/dnzni-fb3092018-75k