Prawa człowieka

Upamiętniliśmy ofiary getta ławkowego na UW

W latach 30. ubiegłego wieku rektorzy wielu polskich uczelni – pod wpływem nacjonalistycznych organizacji – wprowadzili getta ławkowe, czyli instytucjonalną formę segregacji studentów i studentek żydowskiego pochodzenia. Domagano się jednocześnie zmniejszenia liczby Żydów przyjmowanych na studia, a z czasem także uniwersytetów bez Żydów. Działo się to razem ze stopniowym nasilaniem antysemickich ataków na ulicach – […]