25 February 2022

Dear Mr Zbigniew Rau, Minister of Foreign Affairs of Poland,

We are writing on behalf of a global network of national grassroots campaigning organizations from 19 countries with over 20 million supporters worldwide and a track record full of people-powered victories. We urge you to put the most severe sanctions on President Putin, his parliamentarians and military leadership in response to their invasion and upheaval of Ukraine.

In light of the true danger all of our societies are facing, Putin and his supporters must carry very high costs for the invasion of Ukraine. We believe that small steps are no longer the solution and will not protect the people of Europe and the world from war. Only the harshest sanctions against those responsible can bring the hope of de-escalation and peace. 

We urge you to especially take sanctions which will target Putin and the oligarchs responsible for the invasion while remaining in solidarity with the Russian civil society. The certification of the Nord Stream 2 pipeline should be decisively stopped and urgent plans be made to invest in renewable energies. SWIFT accounts of Putin’s friends, allies and their business interests must be terminated. Finances and services must be cut off to all key individuals (and their families) who stand behind Russia’s decision to invade Ukraine. Other export control measures must also be put in place in order to discontinue Russia’s leadership’s ability to import key goods. 

We have just witnessed a failure of diplomacy. If you do not seriously approach sanctions and put Peace as the primary interest of our nations, the future of Europe and the world is at risk.

Karolina Skowron, Executive Director of Akcja Demokracja, Poland
Raluca Ganea, Executive Director of Zazim, Israel
Andreas Freimüller, Executive Director of Campax, Switzerland
Robin Zachari, Executive Director of Skiftet, Sweden
Mate Varga, Executive Director of aHang, Hungary
Tudor Bradatan, Executive Director of Declic, Romania
Maria Mayrhofer, Executive Director of #aufstehn, Austria
Matthew McGregor, Executive Director of 38 Degrees, United Kingdom
Audrey Landon, Executive Director of ~ le mouvement, France
Felix Kolb, Executive Director of Campact, Germany
Jurjen van den Bergh, Executive Director of DeGoedeZaak, The Netherlands


Zbigniew Rau
Minister Spraw Zagranicznych RP
Szanowny Panie Ministrze,

Piszemy w imieniu globalnej sieci krajowych organizacji obywatelskich z 19 krajów, które mają ponad 20 milionów zwolenników na całym świecie i mają na swoim koncie wiele zwycięstw, których siłą napędową są ludzie. Wzywamy Pana do nałożenia najsurowszych sankcji na prezydenta Putina, jego parlamentarzystów i dowództwo wojskowe w odpowiedzi na jego inwazję i przewrót na Ukrainie.

W świetle prawdziwego zagrożenia, przed jakim stoją wszystkie nasze społeczeństwa, Putin i jego zwolennicy muszą ponieść bardzo wysokie koszty inwazji na Ukrainę. Uważamy, że małe kroki nie są już rozwiązaniem i nie uchronią mieszkańców Europy i świata przed wojną. Tylko najsurowsze sankcje wobec odpowiedzialnych mogą przynieść nadzieję na deeskalację i pokój.

Wzywamy Państwa do zastosowania sankcji, które będą wymierzone przede wszystkim w Putina i oligarchów odpowiedzialnych za inwazję, przy jednoczesnym zachowaniu solidarności z rosyjskim społeczeństwem obywatelskim. Należy zdecydowanie wstrzymać certyfikację gazociągu Nord Stream 2 i pilnie opracować plany inwestycji w odnawialne źródła energii. Należy zablokować konta SWIFT przyjaciół i sojuszników Putina oraz ich przedsięwzięcia biznesowe. Należy odciąć środki finansowe i usługi wszystkim kluczowym osobom (i ich rodzinom), które popierają decyzję Rosji o inwazji na Ukrainę. Należy także wprowadzić inne środki kontroli eksportu, aby uniemożliwić przywódcom Rosji import kluczowych towarów.

Właśnie byliśmy świadkami porażki dyplomacji. Jeśli nie podejdziemy poważnie do sankcji i nie postawimy na pokój jako główny interes naszych narodów, przyszłość Europy i świata będzie zagrożona.

Karolina Skowron, Dyrektorka Zarządzająca Akcja Demokracja, Polska
Raluca Ganea, Dyrektorka Wykonawcza Zazim, Izrael
Andreas Freimüller, Dyrektor Wykonawczy Campax, Szwajcaria
Robin Zachari, Dyrektor Wykonawczy Skiftet, Szwecja
Mate Varga, Dyrektor Wykonawczy aHang, Węgry
Tudor Bradatan, Dyrektor Wykonawczy Declic, Rumunia
Maria Mayrhofer, Dyrektorka Wykonawcza #aufstehn, Austria
Matthew McGregor, Dyrektor Wykonawczy 38 Degrees, Wielka Brytania
Audrey Landon, Dyrektor Wykonawczy ~ le mouvement, Francja
Felix Kolb, Dyrektor Wykonawczy Campact, Niemcy
Jurjen van den Bergh, Dyrektor Wykonawczy DeGoedeZaak, Królestwo Niderlandów