Czy wiesz, że co dwie sekundy na świecie ktoś musi zostawić swój dom? Staje się uchodźczynią lub uchodźcą, aby ratować swoje życie! Wiele spośród nich to dzieci, dla których konieczność opuszczenia domu to sytuacja szczególnie trudna. Niestety, gdy dotrą do bezpiecznego miejsca, często czeka ich deportacja zamiast pomocy. To kolejna trauma, której doświadczają! Dziś, w Światowy Dzień Uchodźcy, możesz się zaangażować i im pomóc.

Polska Straż Graniczna regularnie deportuje dzieci! Dopuszcza się przy tym naruszenia Konwencji o Prawach Dziecka. Zgodnie z nią przy wszystkich takich decyzjach należy brać pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Deportacja tymczasem oznacza wyrwanie dziecka z całego dotychczasowego świata, szkoły, przedszkola czy grupy rówieśników. Co więcej, Straż Graniczna deportuje całe rodziny do krajów ogarniętych konfliktem zbrojnym lub kryzysem humanitarnym, w którym grożą im prześladowania, represje, a nawet tortury i śmierć, m.in. do Czeczenii czy wschodniej Ukrainy. To musi się skończyć!

Dlatego Stowarzyszenie Interwencji Prawnej założyło apel na stronie NaszaDemokracja.pl, wzywając Komendanta Straży Granicznej do przestrzegania Konwencji o Prawach Dziecka, stawiania zgodnie z prawem międzynarodowym dobra dziecka na pierwszym miejscu i zaprzestania deportacji. Założycielki apelu w jego uzasadnieniu wskazują, że „Straż Graniczna podejmuje te decyzje w stosunku do dzieci, które przebywają w Polsce bez rodziców ani opiekunów (…). Wiele z nich, wydalanych przymusowo z Polski, spędziło tutaj większość swojego życia. Płynnie mówią po polsku, chodzą do polskiej szkoły, nie znają innego kraju ani innej kultury”.

Twój podpis wraz z podpisami setek innych osób doprowadzi do nagłośnienia tego bulwersującego procederu, a to może zadecydować o zatrzymaniu tych działań przez Komendanta Straży Granicznej. Bez presji społecznej nie uda się tego dokonać, a kolejne dzieci będą deportowane przez państwo polskie. Dlatego już teraz podpisz apel w tej sprawie!

Podpisz apel