Polska jest kluczowym krajem BLOKUJĄCYM przyjęcie unijnego Prawa o Odbudowie Natury, rozporządzenia, które ma pomóc odbudować przyrodę w Europie. Władze naszego państwa działają wbrew oczekiwaniom polskiego społeczeństwa – aż 75% Polaków i Polek chce prawa odbudowy przyrody. Co więcej, popiera je ponad 90% wyborczyń i wyborców Koalicji Obywatelskiej.

Prawo o Odbudowie Przyrody to:

– zdrowsze lasy, 

– swobodnie płynące rzeki, 

– więcej zieleni w miastach, 

– mniej susz, powodzi i fal upałów, 

– czystsze powietrze i woda, 

– bezpieczeństwo żywnościowe 

– gospodarka oparta na stabilnych podstawach. 

Apelujemy do Pana Premiera Donalda Tuska o poparcie Nature Restoration Law przez Rząd RP podczas głosowania Rady UE ds. Środowiska 17 czerwca!

Szanowny Panie Premierze, 

Zwracamy się z apelem o poparcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law) podczas zbliżającego się posiedzenia Rady UE ds. Środowiska, zaplanowanego na 17 czerwca br. 

Polscy naukowcy oraz Polki i Polacy mówią jednym głosem – nie chcemy żyć na kontynencie targanym suszami, powodziami, falami upałów, szalejącymi cenami żywności, niedoborami wody, przerwami w dostawach prądu, gdzie latem w miastach ludzie przedwcześnie umierają z gorąca, a rolnictwo każdego roku ponosi wielomiliardowe straty. 

Nature Restoration Law to kompleksowy akt prawny, który odpowiada na te wyzwania i umożliwia skoordynowaną odbudowę ekosystemów, które są tarczą ochronną naszego społeczeństwa, rolnictwa, gospodarki i standardu życia. Potrzebujemy zdrowych gleb, stabilnego dostępu do dobrej jakości wody, owadów, które zapylają nasze uprawy, drzew, które oczyszczają powietrze i dają cień w naszych miastach. Inwestycja w odbudowę przyrody przyniesie korzyści 8–10 razy wyższe niż poniesione nakłady – natomiast koszty bezczynności mogą okazać się katastrofalne. 

17 czerwca Polska ma szansę, by swoim głosem w Radzie UE uratować prawo, od którego zależy nasza przyszłość. Brak poparcia Nature Restoration Law przez polskie władze będzie kontynuacją szkodliwej polityki poprzedniego rządu oraz postawi nas w jednym szeregu z rządami państw, które negują kwestie ochrony środowiska oraz solidarność europejską (np. Węgry, Słowacja, Włochy). Jako organizacje pozarządowe reprezentujące polskie społeczeństwo apelujemy do Pana Premiera o poparcie Nature Restoration Law i uratowanie przyszłości przyrody w Europie!

Treść apelu wraz z podpisami wszystkich organizacji znajduje się tutaj.