Prawo do aborcji jest prawem człowieka.

Justyna Wydrzyńska, przekazując tabletki osobie w ciąży, znajdującej się w sytuacji kryzysowej, dała jej szansę podjęcia decyzji o sobie i swoim życiu bez jakichkolwiek nacisków i ograniczeń. Pomagając, kiedy zawiodło państwo, działała w obronie podstawowych praw tej osoby. Jest więc obrończynią praw człowieka i bohaterką.

W związku z tym apelujemy o wycofanie wszelkich zarzutów wobec osoby, która swoim działaniem, przejmując tym samym rolę państwa polskiego, chciała ratować zdrowie i życie kobiety, która w desperacji poprosiła ją o pomoc.

Przestrzeganie praw człowieka to jeden z fundamentów demokratycznego państwa. Ukaranie Justyny Wydrzyńskiej za pomoc w aborcji osobie, która była poddana przemocy ze strony partnera i państwa, byłoby sygnałem wysłanym do polityków, że obywatele i obywatelki nie mogą bronić swoich podstawowych praw i że można ich tych praw dalej i dalej, krok po kroku pozbawiać, a za ich obronę karać.

W czasie gdy w Polsce zakazano niemal całkowicie aborcji, a praktyka jej stosowania jest jeszcze węższa, tylko dzięki takim osobom jak Justyna Wydrzyńska jesteśmy w stanie realizować swoje podstawowe prawa.

Dziś, 13 października 2022 roku, na dzień przed 3 rozprawą Justyny Wydrzyńskiej, złożyłyśmy w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga, list przyjaciela sądu. Załączyłyśmy do niego wszystkie Wasze podpisy, zamieszczone na stronie:  akcja.link/List-do-sadu-Justyna

Tutaj znajduje się pełna wersja listu:

List-przyjaciela-sadu