Akcja Demokracja wraz z innymi organizacjami nie ustaje w walce o praworządność. Jednocześnie z pracami legislacyjnymi, jesteśmy na ulicach! Niedawno znów obradowała, wbrew zakazowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nielegalna Izba Dyscyplinarna. Ten sąd kapturowy prześladuje kolejnego dobrego sędziego za to, że stosuje prawo europejskie. Tak jakbyśmy już nie byli w Unii?!

Sędzia Maciej Rutkiewicz został zawieszony przez nielegalną izbę Dyscyplinarną za stosowanie prawa europejskiego. Spotkanie izbiarzy w sprawie jego zażalenia, które odbywało się w czasie demonstracji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, zostało odroczone.

 

Czy na tym gmachu nadal powinny wisieć łacińskie sentencje czy może już wielkie litery Z, inicjały ministra sprawiedliwości, ale i symbol czegoś jeszcze gorszego, całkowitego odrzucenia demokracji i wartości europejskich? ” – zapytałem retorycznie w swoim wystąpieniu na demonstracji sędziów. Możesz je odsłuchać i wesprzeć kolejne działania tutaj:

Pozdrawiam serdecznie!

Jakub Kocjan z zespołu Akcji Demokracji

PS Wczoraj obroniłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem pracę magisterską dotyczącą właśnie kryzysu praworządności w Polsce. Zadedykowałem ją m.in. ruchowi Akcji Demokracji – czyli także, Tobie, Jakubie! Dziękuję, że jesteśmy razem w tej walce. Wygramy!