26 maja zagłosujemy w wyborach europejskich. Popieramy silną, zjednoczoną Europę, która stoi na straży demokracji i praw człowieka, w tym praw kobiet i mniejszości.

Chcemy, by Unią Europejską kierowały w naszym imieniu osoby, dla których godne warunki pracy są kluczowe. Które zadbają szczególnie o grupy zawodowe ważne dla całego społeczeństwa, a niestety niedocenione, jak nauczycielki, pielęgniarki czy opiekunki osób niepełnosprawnych.

Pokaż to innym, zachęć do głosowania więcej osób, pobierz plakat (lub znajdź w Gazecie Wyborczej), zrób zdjęcie samemu lub ze znajomymi i prześlij nam tutaj. Włącz się do akcji 18 i 19 maja!