Akcja Demokracja zaprasza na konferencję aktywistki Joanny Zalewskiej, autorki apelu na stronie Nasza Demokracja “Wzywamy Polski Czerwony Krzyż na granicę polsko-białoruską”. W trakcie konferencji wypowiedzą się aktywiści i aktywistki organizacji społecznych i obywatelskich, poruszone zostaną także aspekty prawne działania PCK. Obecni będą: Joanna Zalewska – autorka apelu, Aleksandra Gulińska – Grupa Granica, Wojciech Kinasiewcz – Obywatele RP, Bogumił Kolmasiak – Akcja Demokracja, Rafał Suszek – uczestnik strajku okupacyjnego PCK.

Doręczony zostanie także apel, wystosowany do PCK przez 12 153 mieszkanki i mieszkańców Polski, które i którzy kontynuując apel Danuty Kuroń. „Czerwony Krzyż jest nie tylko organizacją, która ma prawo, by skutecznie udzielać pomocy w takich sytuacjach, Czerwony Krzyż jest również organizacją, która musi to zrobić, to jest waszym statutowym obowiązkiem, po to jesteście” – wzywają PCK do pilnej obecności i działania w pasie przygranicznym.

Jak pisze aktywistka Joanna: “Nadchodzi zima, Łukaszenka chce zrobić z nowo-przybyłych uchodźców żywą broń, a pozostali nadal marzną i umierają w puszczy. W tej tragicznej sytuacji postanowiliśmy doręczyć nasz apel o pilną pomoc humanitarną na granicy do Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK).

W międzyczasie, od czasu gdy rozpoczęliśmy nasz apel, członkowie PCK zaangażowali się w oddolne działania pomocowe inicjowane początkowo przez Grupę Granica, a także prywatne osoby. Obecnie PCK zajmuje się zbieraniem i sortowaniem potrzebnych rzeczy, otworzył lokalne punkty dystrybucji przy granicy terytorium objętego stanem wyjątkowym, w następujących lokalizacjach: Biała Podlaska (woj. lubelskie), Hajnówka, Sokółka, Suwałki oraz Białystok (woj. podlaskie). W województwie lubelskim pomoc oferują także Oddziały PCK w Lublinie, Włodawie oraz Radzyniu Podlaskim. 

W punktach dystrybucji osoby pomagające pobrać mogą tzw. pakiety: w ich skład oprócz produktów żywnościowych wchodzą również środki higieniczne, środki czystości, a także odzież, koce i śpiwory. W ostatnim czasie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) otworzyła punkt pomocy humanitarnej w Michałowie, którego celem jest wsparcie medyków i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom przekraczającym polsko-białoruską granicę (wyposażenie w medyczne materiały zużywalne, podstawowe sprzęty medyczne, jedzenie, wodę). Do współpracy przy tej inicjatywie dołączył również m.in. Polski Czerwony Krzyż. PCK wjeżdża jednak do strefy objętej stanem wyjątkowym sporadycznie, w towarzystwie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wszystkie te działania są bardzo potrzebne. Czy są jednak wystarczające? Przygotowywanie i dystrybuowanie pakietów nie jest jedyną działalnością, której oczekujemy od PCK. Jak czytamy w statucie PCK, „Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów politycznych.” (par. 8). Apelujemy o aktywną działalność humanitarną na rzecz ofiar kryzysu humanitarnego przy polsko-białoruskiej granicy, o niesienie pomocy ofiarom i poszkodowanym w tymże kryzysie humanitarnym – głodnym, wyziębionym i potrzebującym pomocy medycznej. Robią to obecnie organizacje mniejsze, a także mieszkańcy i mieszkanki terenu objętego stanem wyjątkowym, a potrzebna jest szeroko zakrojona, systemowa i profesjonalna pomoc. 

Apelujemy do PCK również, zgodnie z ich misją, o poszukiwanie osób zaginionych – często w efekcie rozdzielania rodzin podczas niezgodnych z prawem wywózek – w ramach Krajowego Biura Informacji. O misji PCK będziemy przypominać we środę podczas konferencji pod siedzibą PCK”.

Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące doręczenia apelu: 

Kiedy: środa, 17 listopada, godz. 11

Gdzie: ul. Mokotowska 14, Warszawa (tuż przy Placu Zbawiciela, w pobliżu stacji Metro Politechnika)

Apel dostępny jest pod tym linkiem.

https://naszademokracja.pl/petitions/wzywamy-polski-czerwony-krzyz-na-granice-polsko-bialoruska