Prawa człowieka

Ustawa IPN do zmiany!

Domagamy się jak najszybszej nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Przyjęte przez Parlament i podpisane przez Prezydenta prawo uderza w wolność słowa. Faktycznie wprowadza cenzurę debaty publicznej, edukacji i mediów.