• W odpowiedzi na apel ruchu Akcji Demokracji o usunięcie zbiórki na skrajnie prawicową bojówkę, tzw. “straż narodową”, portal Zrzutka.pl pozwał w styczniu 2021 organizację do sądu. Pod apelem Akcji Demokracji “Zrzućcie tę zrzutkę: stop finansowaniu “straży narodowej” Bąkiewicza na zrzutka.pl” do zarządu Zrzutki.pl podpisało się prawie 15 tys. osób.
  • Akcja Demokracja wielokrotnie apelowała do Zrzutki.pl, przedstawiając reportaże świadczące o przemocowym i skrajnie prawicowym charakterze tzw. “straży narodowej” powołanej przez Roty Marszu Niepodległości. Zrzutka.pl odmawiała usunięcia zbiórki zasłaniając się “neutralnością światopoglądową”.
  • Dzisiaj Sąd Okręgowy we Wrocławiu ogłosił wyrok oddalający powództwo Zrzutki.pl i przyznający, że Akcja Demokracja nie wykroczyła poza ramy dozwolonej krytyki.
  • To historyczny wyrok, który pozwoli kolejnym organizacjom walczyć z coraz bardziej wyraźną i niebezpieczną faszyzacją życia publicznego w Polsce.

Od października 2020 roku aktywiści i aktywistki apelowali do portalu Zrzutka.pl o usunięcie zbiórki na skrajnie prawicową “straż narodową”, powołaną przez Roberta Bąkiewicza bojówkę, której ataki na manifestacje oraz szkolenia z używania broni zostały szczegółowo opisane przez wiele mediów. Pod apelem do zarządu portalu podpisało się blisko 15 tys. osób, powołujących się na pozytywny wizerunek Zrzutki.pl jako strony służącej czynieniu dobra i wskazujących, że jest on sprzeczny z prowadzeniem działań, które umożliwiają faszyzację życia publicznego.

Mimo przedstawianych przez Akcję Demokrację dowodów i punktów regulaminu Zrzutki.pl, które pozwalają jej na usunięcie zbiórki na organizacje szerzące przemoc i nienawiść, zarząd portalu wpierw odmawiał wzięcia odpowiedzialności, powołując się na “neutralność światopoglądową”, a w styczniu br. pozwał Akcję Demokrację, domagając się przeprosin i wpłaty na rzecz Hospicjum dla Dzieci we Wrocławiu. Firma zastosowała budzącą zastrzeżenia obrońców praw człowieka strategię pozwu SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation, czyli strategiczny pozew przeciwko partycypacji publicznej), który z założenia ma utrudniać działania organizacji społecznych.

Dzisiaj Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w tej sprawie, oddalając pozew Zrzutki.pl. 

Karolina Skowron, dyrektorka Akcji Demokracja, podkreśla, że: “Jesteśmy bardzo zadowoleni z przychylnego nam wyroku i dumni z naszych działań, których zamiarem było i jest uniemożliwienie normalizacji faszyzujących poglądów w przestrzeni publicznej. Apelowaliśmy do Zrzutki.pl o to, aby nie pozwalali na zbiórkę stowarzyszenia Roberta Bąkiewicza na swoim portalu, wskazując na niebezpieczeństwo jego obecnych i planowanych działań. Zrzutka nie wysłuchała nas ani kilkunastu tysięcy osób, które podpisały się pod apelem. Zamiast tego chciała nas uciszyć pozwem, który całkowicie wpisuje się w tzw. pozew SLAPP, czyli strategiczny proces przeciwko udziałowi publicznemu, mający na celu cenzurowanie głosu społecznego. Dzisiejszy wyrok przyznał nam rację i jest wyrokiem historycznym. Mamy nadzieję, że to orzecznictwo pozwoli kolejnym organizacjom bez obaw walczyć o lepszą Polskę”.

Zarząd oraz zespół dziękują serdecznie adwokatce Katarzynie Lejman z kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, która prowadziła sprawę pro bono (działania prowadzone dla dobra publicznego – dobrowolnie, nieodpłatnie i w interesie publicznym).