Warszawa, 21 grudnia 2021 roku

[Komunikat prasowy po konferencji „Ekogroszek To Ekościema!”]

Ekogroszek to ekościema! Apel do Ministry Klimatu Anny Moskwy

Dziś przed południem w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska przedstawiciele i przedstawicielki trzech organizacji pozarządowych – Akcji Demokracji, Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i Polskiego Alarmu Smogowego przekazali podpisy ponad 3500 obywateli i obywatelek, pod apelem do minister Anny Moskwy, w którym wzywają Ministerstwo do zmiany rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych tak, aby wymogło ono na producentach i dystrybutorach węgla zaprzestanie używania przedrostka “eko” w nazwach produktów węglowych, tak jak ma to miejsce w przypadku „ekogroszku”.

Aktywiści i aktywistki Akcji Demokracji głośno mówią, że „Ekogroszek to ekościema!” stąd ponad 3500 podpisów mieszkańców i mieszkanek Polski pod apelem do ministry ochrony klimatu i środowiska Anny Moskwy, w którym domagamy się utrzymania deklaracji o wycofaniu nazwy “ekogroszek” i zastąpieniu jej nazwą, która nie będzie wprowadzała w błąd – mówi Bogumił Kolmasiak z zespołu Akcji Demokracji.

Badanie opinii publicznej Kantar z lutego br. pokazuje, że “eko” w nazwie “ekogroszku” wprowadza ludzi w błąd. Niemal co czwarta osoba ogrzewająca dom węglem określa spontanicznie „ekogroszek” jako produkt ekologiczny. (sic!) Dlatego tak ważne jest zatrzymanie dezinformacji ze strony producentów i dystrybutorów węgla – dodaje Kolmasiak.

"Ekogroszek to ekościema!" konferencja prasowa i doręczenie apelu do Ministry Klimatu Anny Moskwy

Jeszcze za kadencji poprzedniego ministra – Michała Kurtyki – w Ministerstwie Klimatu i Środowiska rozpoczęły się prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie jakości paliw stałych. Ich efektem jest projekt nowych norm jakości węgla, który został niedawno przedłożony do konsultacji. Organizacje społeczne zaangażowane w proces konsultacji nie mają wątpliwości, że zaproponowane parametry nie odpowiadają w wystarczającym stopniu na kryzys zdrowotny wywołany przez spalanie węgla w Polsce, a niezbędnym minimum jest natychmiastowe zaprzestanie przez branżę węglową używania wprowadzających w błąd konsumentów nazw –  „ekogroszek” czy „ekomiał”.

Od początku br. pod hasłem #CzystyWęgielNieIstnieje publikujemy liczne dowody na to, że węgiel – nawet ten z przedrostkiem „eko” – nie jest czystym paliwem, a w związku z tym nazywanie go ekologicznym jest nieuprawione i można je określić jako greenwashing. Poinformowaliśmy o tym UOKiK, w kwietniu złożyliśmy w tej sprawie pozew przeciwko jednemu z producentów ekogroszku – informuje mec. Kamila Drzewicka z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Niestety praktyka greenwashingu jest obecnie sankcjonowana przez Państwo, które używa nazwy „ekogroszek” w rządowym rozporządzeniu. Jesteśmy tu dzisiaj, aby głośno zaapelować do ministry Anny Moskwy: nazwa „ekogroszek” musi zniknąć z rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Tego chcą mieszkańcy Polski, tego wymaga prawo, gdyż nazwa ekogroszek wprowadza konsumentów w błąd – dodaje mec. Drzewicka.

W naszym kraju zużywa się największą ilość węgla do ogrzania domów w Unii Europejskiej. Z całego węgla spalanego w gospodarstwach domowych w UE, aż 87 proc. spalane jest właśnie w Polsce, co wiąże się z dużą emisją dwutlenku węgla, pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 czy tlenków azotu. Substancje te mają szkodliwy wpływ na nasze życie i zdrowie oraz negatywnie oddziałują na klimat.

Po pierwsze, spalanie węgla wiąże się z dużą emisją dwutlenku węgla, pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 czy tlenków azotu. Substancje te mają szkodliwy wpływ na nasze życie i zdrowie oraz negatywnie oddziałują na klimat. Polskie miasta dosłownie duszą się od smogu, a dym ze spalania węgla w piecach domowych ma w tym znaczny udział. Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska z br. roku pył zawieszony, którego istotnym źródłem w Polsce jest spalanie węgla w domowych piecach powoduje liczne choroby, a także przyczynia się do ok. 40 tys. przedwczesnych zgonów w naszym kraju  – mówi Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego.

Po drugie, należy natychmiast wprowadzić zapowiadane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzejsze normy dla węgla, bo nawet spalanie ekogroszku ma szkodliwe działanie. Zresztą o szkodliwości spalania węgla w gospodarstwach domowych świadczy decyzja samego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które zdecydowało, że już za 9 dni – od 1 stycznia 2022 roku – nie będzie możliwości otrzymania dofinansowania kotłów na ekogroszek w ramach rządowego programu Czyste Powietrze – dodaje Jędrak.

Europejska Agencja Środowiska w swoim raporcie z listopada br. alarmuje, że z powodu zanieczyszczenia powietrza każdego roku przedwcześnie umiera w Polsce ok. 40 tys. osób. To tak, jakby każdego roku z mapy znikało miasto wielkości Świnoujścia, Sieradza, czy Mińska Mazowieckiego. Źródłem zanieczyszczenia jest przede wszystkim spalanie paliw stałych (węgla i drewna) w gospodarstwach domowych, które odpowiada za około 50% emisji pyłu PM2.5 na terenie Polski. Pył PM2.5 przyczynia się do powstawania chorób układu krążenia i układu oddechowego, w tym udarów mózgu, zawałów serca, nowotworów i wielu innych schorzeń.

Szczegółowa treść apelu dostępna jest tutaj: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/ekogroszek


Akcja Demokracja to ruch społeczny znany z działań na rzecz ochrony niezależności sądownictwa, klimatu, praw reprodukcyjnych kobiet czy odpowiadania na narastającą faszyzację życia publicznego w Polsce. Strona Nasza Demokracja została stworzona, by umożliwić prowadzenie samodzielnych kampanii przez osoby podzielające wartości społeczności Akcji Demokracji. Są to: promocja praw człowieka, wzmacnianie sprawiedliwości społecznej, ochrony środowiska oraz poszerzanie demokracji i państwa prawa. Oddajemy Naszą Demokrację w ręce ludzi, którzy chcą zmieniać Polskę i Świat w tym właśnie kierunku.


KONTAKT DLA MEDIÓW: Maria Madejska, maria.madejska@akcjademokracja.pl, 508 675 158