Wraz z przywracaniem niezależności we wszystkich kanałach telewizji publicznej domagamy się, aby czas antenowy przeznaczony na informowanie o zmianach klimatu i ich katastroficznych konsekwencjach dorównywał co najmniej codziennym informacjom o pogodzie.

Symboliczne “paski klimatyczne” – graficzne odzwierciedlenie coraz szybciej wzrastającej średniej temperatury powinny stać się stałym elementem rzetelnych informacji o sytuacji zmian klimatu w Polsce i na świecie.

PODPISZ APEL!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?
Dotychczas większość tradycyjnych mediów albo ignorowała albo nadal ignoruje zagrożenie, a co gorsza prowadzi działania o charakterze dezinformacji lub nie informuje o zjawisku w sposób adekwatny do zagrożenia. Dlatego w zmianach w Telewizji Publicznej i zapowiedziach budowy nowych standardów widzimy możliwość budowania szerokiego poparcia dla działań wynikających z rekomendacji globalnego, naukowego konsensusu dotyczącego stanu klimatu.

Dotychczasowe działania wszystkich rządów zawodzą, jeśli chodzi o formułowanie adekwatnej odpowiedzi na wywołane ludzką działalnością zmiany klimatu, które już w wielu miejscach na świecie sprowadzają katastrofalne skutki. Kolejne raporty różnych organizacji, w tym Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) wskazują, że bez podjęcia pilnych i daleko idących zmian dotyczących wszystkich obszarów działalności człowieka, olbrzymie obszary powierzchni Ziemi w ciągu najbliższych dziesięcioleci mogą stać się niezdatne do życia. Niestety globalne emisje gazów cieplarnianych wciąż rosną, zagrażając przyszłości obecnej cywilizacji i przyczyniając się do tzw. szóstego wymierania gatunków – katastrofy ekologicznej na ogromną skalę, która ma także wpływ na możliwości wyżywienia ludzkości.

PODPISZ APEL!