Pora zacząć walkę z ubóstwem energetycznym kobiet w Polsce!

Koalicja Kobiety Przeciwko Ubóstwu Energetycznemu powstała, by ubóstwo energetyczne w Polsce stało się już tylko niechlubną historią.

Read More 2 tygodnie

1 maja idziemy po europejskie standardy pracy i płacy!

#1maja to wyjątkowy dzień. To rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, ale też Międzynarodowe Święto…

Read More 1 miesiąc

Podcast Cafe Akcja: Rozmowa z protestem osób z niepełnosprawnościami

Anna Tomaszewska rozmawia z liderkami protestu OzN.

Read More 1 miesiąc

Zachęć Radę rodziców do konsultacji społecznych Lex Czarnek 2.0

RODZICU! Poinformuj Radę Rodziców o konsultacjach społecznych "Zdecydują rodzice" i razem z rodzicami Waszej szkoły…

Read More 6 miesięcy

Zatrzymać Lex Czarnek 2.0! Wspólna konferencja prasowa środowisk edukacyjnych.

Jakub Kocjan przedstawił głos Akcji Demokracji na wspólnej konferencji z: Magdalena Czarzyńska-Jachim - wiceprezydentka Sopotu, Dominik Kuc, Zosia Grudzińska i Mateusz Wojcieszak na temat projektu ustawy LexCzarnek 2.0, która w czwartek w trybie poselskim została ponownie zgłoszona bez konsultacji społecznych i już dziś ma zostać poddana pod głosowanie w komisji.

Read More 7 miesięcy

Gdzie są ci nauczyciele? Start akcji Kartka do Czarnka.

Dlaczego w szkołach dzieci mają tak często zastępstwa lub są zwalniane z lekcji, a w…

Read More 8 miesięcy