Wybory są świętem demokracji, ale osoby z niepełnosprawnościami nie mogą w pełni korzystać ze swoich wyborczych praw. A przecież to także wyborcy i wyborczynie! Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do rzetelnej informacji, udziału w debacie publicznej, dostępnych lokali wyborczych, do startowania w wyborach. Dostępne wybory to nasza wspólna sprawa! 
  

Apelujemy o:

  • dostępne dla wszystkich programy komitetów wyborczych i informacje o kandydatach i kandydatkach, przygotowane z myślą o osobach z różnymi rodzajami niepełnosprawności
  • przedwyborcze spotkania w miejscach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami i tłumaczone na Polski Język Migowy
  • zapraszanie na debaty i uwzględnienie na listach osób z niepełnosprawnościami
  • język debat wolny od stereotypów i uprzedzeń, prosty i zrozumiały

Dlaczego to jest ważne?

W Polsce łamie się prawa wyborcze osób z niepełnosprawnościami. Konstytucja zabrania dyskryminacji, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych mówi, że mają one równe prawa do udziału w polityce i życiu publicznym. Mimo to kilka milionów Polek i Polaków z niepełnosprawnościami nie uczestniczy w wyborach na równi z innymi.

Inicjatorzy petycji: Inicjatywa “Nasz Rzecznik”, Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”, Akcja Demokracja, Polski Związek Głuchych, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundacja Integracja, Fundacja Kultury bez Barier, Fundacja Avalon, Ruch społeczny Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją, Teatr 21.

 

  • proste, rzetelne informacje o uprawnieniach przysługujących wyborcom i wyborczyniom z niepełnosprawnościami
  • zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami w pełni dostępnych lokali wyborczych i udogodnień gwarantujących samodzielne i tajne głosowanie
  • przyjazną, fachową obsługę osób z niepełnosprawnościami podczas głosowania, w tym umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami głosowania poza kolejnością.

Chcemy i możemy to zmienić! Podpisz apel i dołącz do kampanii społecznej „Wybory dostępne dla wszystkich!” prowadzonej przez organizacje społeczne.