Marta jest aktywistką miejską w Starachowicach. Jako mamie bliska jest jej kwestia dostępności różnych przestrzeni, także tych powstających z pieniędzy miejskiego budżetu, dla wszystkich osób – czy to rodziców z wózkami czy osób niepełnosprawnych.

Jednak sposób, w jaki organizowane są konsultacje społeczne w mieście de facto uniemożliwia lub ogranicza znacząco zaangażowanie w nie mieszkanek i mieszkańców. Dlatego to Marta, podejmując różne działania, postanowiła zaprosić miejski samorząd do dialogu. Poza apelem do Prezydenta Miasta zorganizowała m.in. spacer z wózkami opisany na lokalnym portalu oraz spotkania dla mieszkanek i mieszkańców miasta oraz przygotowała i rozdawała w swoim mieście ulotkę zachęcającą mieszkańców do podejmowania lokalnych działań. Dzięki publikacji wywołała lokalną debatę oraz skłoniła władze miasta do zajęcia stanowiska.

Poniżej, jak o swoich działaniach opowiada Marta:

Dzięki udziałowi w Akademii Kampaniowania zyskałam wiedzę jak przeprowadzać skuteczne kampanie społeczne w internecie i rozszerzać je do działań w realu. Kurs pozwolił mi także potwierdzić know-how z zakresu zmiany społecznej, jaką uzyskałam podczas studiów. Bardzo cenię sobie również liczne kontakty sieciujące na terenie całej Polski.

W ramach Akademii prowadzę dwie kampanie: pierwsza to Zacznijmy rozmawiać, którą rozpoczęłam lokalnie w Starachowicach, licząc na możliwość współpracy z samorządem. Pierwszą akcją, którą przeprowadziłam, był happening pod nowo wyremontowanymi schodami, wybudowanymi niezgodnie z ustawą o dostępności. Nagłośniłam tę sprawę, pisały o niej lokalne media.

Jednocześnie prowadzę działania zmierzające do budowy społeczeństwa obywatelskiego, spotkania z mieszkańcami, warsztaty projektowe (jako partnera działań udało się pozyskać lokalną bibliotekę, która udostępnia lokal bezpłatnie). Zaprojektowałam naklejki, wyjaśniające podstawowe pojęcia z zakresu demokracji lokalnej, które będą rozprowadzane w szkołach i instytucjach publicznych.

Jeszcze tej jesieni spotkam się z mieszkańcami podczas wieczoru gier obywatelskich, na którym będziemy grać m. in. w wieżę liderów, zakupioną dzięki funduszom Akademii. W kampanii Samorządy do naprawy rozpoczęłam akcję edukacyjną dotyczącą konsultacji społecznych, wraz z grupą lokalnych działaczy będziemy także poprawiać prawo miejscowe – oczywiście zgodnie z założeniami partycypacji społecznej.


Akcja Demokracja wsparła działania oddolnej kampanii ramach projektu „Wzmocnienie potencjału aktywistek/aktywistów poprzez naukę kampaniowania online”. Projekt realizowany jest przez Akcję Demokrację z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Icelan Liechtenstein Norway Active citizens fund