Apelujemy o zapewnienie, że rekomendacje dla szpitali i lekarzy w kwestii aborcji, które mają zapobiegać śmierciom kobiet w szpitalach, będą zgodne z najnowszą wiedzą medyczną i standardami WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) oraz Uchwałą Sejmu stwierdzającą, iż wyrok Pseudotrybunału Julii Przyłębskiej zakazujący aborcji ze względu na wady płodu nie ma mocy prawnej.  
   

Tym samym apelujemy o skierowanie do lekarzy i szpitali rekomendacji opartych na rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego i Reprodukcyjnego (PTZSiR) oraz odrzucenie rekomendacji przedstawionych przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP) jako przestarzałych, niebezpiecznych dla kobiet, a także kontynuujących politykę dalszego ograniczania prawa kobiet do aborcji, prowadzonej dotąd przez rząd PiS. Dość torturowania kobiet! Dołącz swój podpis pod apelem.

Dlaczego to jest ważne?

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło przygotowanie rekomendacji dla szpitali i lekarzy po śmierci Doroty w szpitalu w Nowym Targu. Wtedy personel szpitala do ostatniej chwili czekał z rozpoczęciem ratowania jej zdrowia i życia, zamiast tego polecając leżeć z nogami do góry. Nie pierwszy raz skończyło się to tragicznie.

Wypracowywane przez ekipę ministra Adama Niedzielskiego rekomendacje nie ujrzały jednak nigdy światła dziennego. Zostały wyrzucone do kosza przed publikacją, pod naciskiem skrajnie konserwatywnych organizacji, w tym Kai Godek, Grzegorza Brauna i Kościoła Katolickiego, które domagały się wycofania dozwolonej przez prawo przesłanki aborcji ze względu na zdrowie psychiczne oraz przymusowego leczenia kobiet i porodu [1].

W efekcie nadal nie ma wytycznych Ministerstwa, które dałyby lekarzom jasny sygnał do wykonywania zgodnych z prawem aborcji, bez czekania do ostatniej chwili, zasłaniania się klauzulą sumienia i narażania zdrowia i życia swoich pacjentek.

Teraz to zadanie przejęła nowa Ministra Zdrowia, Izabela Leszczyna.

Nie pozwólmy, by aktualny rząd również uległ skrajnie konserwatywnym głosom i naciskom i zamiast zalegalizować i zdekryminalizować aborcję, nadal ograniczał nam nasze prawa.

Co jest niebezpiecznego w rekomendacjach PTGiP w sprawie aborcji:

  • Ograniczenie przesłanki o aborcji z powodu zagrożenia zdrowia w przypadku zdrowia psychicznego wyłącznie do 3 miesiąca ciąży, a później przymus urodzenia.
  • W przypadku zagrożenia zdrowia psychicznego kobiety o aborcji zdecydowałoby konsylium. Miałoby decydować, czy respektować przewidziane przez aktualne prawo, już i tak bardzo restrykcyjne przesłanki dotyczące aborcji, jakimi są ratowanie zdrowia i życia. Zasiadaliby w nim też lekarze innych specjalizacji, niż choroba pacjentki, np. neonatolog będzie współdecydować w sprawie depresji osoby w ciąży.
  • W przypadku aborcji w II trymestrze ciąży, zaleca się torturowanie kobiet oczekiwaniem na poród martwego płodu.
  • Szereg cofających w czasie medycynę zaleceń dotyczących samego zabiegu aborcji, np. przestarzałe metody łyżeczkowania, które mogą powodować zrosty w macicy, kiedy na świecie od dawna stosowane są mniej szkodliwe dla kobiet metody farmakologiczne czy próżniowe [2].

Jaka jest alternatywa?

Stawiające na pierwszym miejscu kobietę, jej prawa i zdrowie, spełniające standardy WHO, rekomendacje Polskiego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego i Reprodukcyjnego. Będące efektem wielomiesięcznej współpracy ekspertek i ekspertów z zakresu prawa, medycyny i socjologii, lekarzy i organizacji pro-kobiecych*.

ORAZ

Rekomendowanie przez Ministerstwo Zdrowia szpitalom niestosowania się do zakazu aborcji ze względu na wady płodu z wyroku Pseudotrybunału Julii Przyłębskiej. Zgodnie z uchwałą Sejmu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego ogłaszającą,  iż wyroki z udziałem sędziów-dublerów nie mają mocy prawnej, oraz słowami Donalda Tuska:

Zgodnie z polskimi przepisami, zgodnie z polskim prawem, są trzy przesłanki, jeśli chodzi o terminację ciąży. To jest, jeśli ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jeśli badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. I trzecia przesłanka, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. I tu się nic nie zmieniło, te przepisy nadal obowiązują.

*W szczególności od lat pomagających kobietom: Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Aborcyjnego Dream Teamu i Aborcji Bez Granic.

[1] Nie będzie wytycznych ws. aborcji, bo rząd wystraszył się biskupów, Grzegorza Brauna i Kai Godek, 03.10.2023, Rzeczpospolita

[2] Są rekomendacje PTGiP ws. aborcji. Organizacje pro-choice protestują: To nie ma nic wspólnego z WHO, 21.02.2024, OKO.Press