Jedna z zesłanych za nieuleganie Ziobrze prokuratorek, wspaniała Katarzyna Kwiatkowska, Prezeska Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” była gościnią Akcji Demokracji 9 lutego 2021 r.

Jakub Kocjan, prowadzący rozmowę, zadaje pytania od aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji, solidaryzujących się z prokuratorami, którzy nad wygodne życie wybierają przestrzeganie prawa i służbę społeczeństwu.

Obejrzyj tę rozmowę, aby poznać mechznimy upolityczniania prokuratury i niszczenia ludzi, którzy kierują się prawem, a nie oczekiwaniami polityków. Pani prokurator odpowiada o trudnościach, z jakimi mierzy się ona i jej koledzy – w prokuraturze, w jedynym niezależnym stowarzyszeniu prokuratorskim, w zwykłym życiu muszą w ciągu 48h zamknąć wszystkie swoje sprawy. Odnosi się także do bieżących spraw, represji wobrec Igora Tuleyi, planów na zmiany w prokuraturze w przyszłości, odpowiada na pytania o szanse na zwycięstwo dzięki TSUE i ETPC oraz przede wszystkim – gorąco dziękuje, opowiadając jak ważne są dla niezależnych prokuratorów słowa wsparcia, solidarności i otuchy od obywateli i obywatelek.