Aktywiści i aktywistki Akcji Demokracji pokazali wielką solidarność wpłacając 125 tys. złotych na wsparcie społeczności LGBT+ w Białymstoku. Dorzuciło się ponad 2200 osób!

W sobotę, 20 lipca, ulicami Białegostoku przeszedł Pierwszy Marsz Równości, organizowany przez Tęczowy Białystok. Osoby uczestniczące wykazały się wielką odwagą, pięknem i determinacją. Marsz był wyrazem walki o Białystok wolny od uprzedzeń, dyskryminacji i wykluczenia.

Kolorowy, radosny pochód zakłóciła grupa pseudokibiców i nacjonalistów – w stronę osób, biorących udział w pochodzie leciały wyzwiska i niebezpieczne przedmioty, a motywowani nienawiści pseudokibice urządzali na mieście łapanki. Policja nie zapewniła wystarczającej ochrony. W tym samym czasie część prorządowych mediów, Kościół i politycy podsycali atmosferę nienawiści swoimi wypowiedziami i działaniami.

Dziś musimy pokazać solidarność z białostocką społecznością LGBT+. Organizujemy zbiórkę, z której 100% środków zostanie przekazanych na działalność Tęczowego Białegostoku – organizatora marszu. Zbiórka pozwoli działać organizacji w tym trudnym czasie, a dla nas będą okazją pokazania, że jesteśmy razem i wspólnie walczymy o ważne dla nas sprawy!

Solidarność naszą bronią!

Cele Stowarzyszenia Tęczowy Białystok to:
– upublicznienie dyskusji na temat problemów mniejszości seksualnych,
– kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń wobec osób
nieheteronormatywnych w Polsce
– działania na rzecz zniesienia w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną,
– propagowanie wiedzy na temat orientacji seksualnych i tożsamości płciowych,
– kształtowanie pozytywnej tożsamości osób nieheteronormatywnych,
– walka z dyskryminacją i przeciwdziałanie przejawom homofobii w społeczeństwie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną:
– działalność edukacyjną,
– kształtowanie przestrzeni miejskiej przyjaznej osobom nieheteronormatywnym,
– integrację środowiska lgbt w województwie podlaskim,
– współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie – równouprawnienia iprzeciwdziałania dyskryminacji
– prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej
– występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych.