Co: Briefing prasowy Akcji Demokracji oraz Inicjatywy Wolne Sądy po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Kiedy: 20.11, środa, godzina 12:00
Gdzie: Sąd Najwyższy w Warszawie, plac Krasińskich 2/4/6

Akcja Demokracja i Inicjatywa Wolne Sądy zapraszają w środę 20 listopada o godz. 12.00 pod Sąd Najwyższy na briefing prasowy i happening, w dzień po ogłoszeniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) kluczowego wyroku w sprawie umocowania sędziów Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym oraz tzw neoKRS.

Podczas wydarzenia przedstawiciele Inicjatywy Wolne Sądy – mec. Sylwia Gregorczyk-Abram i mec.Michał Wawrykiewicz, będący jednocześnie pełnomocnikami sędziów Sądu Najwyższego w czasie postępowania przed TSUE, skomentują treść wyroku oraz jego znaczenie dla zatrzymania dalszego upolityczniania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Przedstawiciele Akcji Demokracji przedstawią postulaty związane z wdrażaniem wyroku przez polskie władze: Oczekujemy realizacji zobowiązań wyborczych przez siły prodemokratyczne, które podpisały przed wyborami “Pakt na rzecz Naprawy i Reformy Wymiaru Sprawiedliwości”.

Prezentacji towarzyszyć będzie happening obrazujący społeczne oczekiwania wobec niezgodnego z konstytucją składu neoKRS i Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym. Domagamy się
natychmiastowego powstrzymania się od dalszych działań neoKRS
powoływania kolejnych sędziów do Sądu Najwyższego jak i sądów powszechnych w całej Polsce.

Obecne rozwiązania godzą w porządek prawny oraz interesy mieszkańców i mieszkanek. Niejasny status sędziów powoływanych przez neoKRS poddaje w wątpliwość niezależność i sprawiedliwość orzeczeń w sprawach najważniejszych dla kraju, jak i tych decydujących o osobistych losach tysięcy osób.

Wyrok, jaki we wtorek 19 listopada wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest odpowiedzią na pytania prejudycjalne skierowane do Trybunału przez część sędziów Sądu Najwyższego.Dotyczyły one stwierdzenia, czy obecna Izba Dyscyplinarna jest niezależnym sądem według  prawa europejskiego skoro została powołana przez zależna politycznie Krajową Radę Sądownictwa. 27 czerwca tego roku rzecznik generalny TSUE, Jewgienij Tanczew, ocenił, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia unijnych standardów, ponieważ w procesie opiniowania  sędziów na te stanowiska brała udział Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie, który nie gwarantuje jej niezależności od polityków.

Dodatkowe informacje:

Pakt Senacki TUTAJ.

Wyrok TSUE TUTAJ.