Od października przez najbliższych 12 miesięcy będziemy prowadzić intensywne działania wspierające osoby kampaniujące online.

Działania realizowane są w ramach projekt „Wzmocnienie potencjału aktywistek/aktywistów poprzez naukę kampaniowania online”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji początkujących i średnio zaawansowanych aktywistek, aktywistów, osób aktywistycznych poprzez wyposażenie ich w narzędzia do cyfrowego organizowania i kampaniowania. Program będzie realizowany zdalnie w formie:

  • online’owej Akademii Kamapniowania dla min. 30 osób z całej Polski,
  • indywidualnych konsultacji z kampaniowania dla min. 25 najbardziej zaangażowanych osób,
  • wsparcia w przeprowadzeniu pierwszych kampanii dla min. 10 osób,
  • organizacji spotkania dla osób kampaniujących oraz
  • stworzenia online’owego repozytorium dobrych praktyk i narzędzi kampaniowania i organizowania online.

Projekt pomoże także rozwinąć zainicjowany niedawno obszar wspierania aktywizmu lokalnego w ruchu Akcji Demokracji – budowania ogólnopolskiej sieci osób chcących organizować lokalne działania wokół własnych oraz proponowanych przez Akcję kampanii.