Wieczorem 3 lipca w środę o 8 rano tysiące warszawiaków stawiło się pod Sądem Najwyższym by bronić konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów. Aktywistki i aktywiści Akcji Demokracji przynieśli wielkie tarcze z hasłem KONSTYTUCJA, którymi powitali Pierwszą Prezes SN zmierzającą do pracy.

To wielki moment, kiedy mobilizacja tysięcy obywatelek i obywateli w całej Polsce daje efekty – mówi Piotr Cykowski z Akcji Demokracji. Demonstracje pod sądami odbyły się wczoraj w blisko stu miejscowościach – dodaje.

Wiele osób pyta, co dalej. Teraz będziemy musieli zrobić wszystko, by nie dopuścić do wprowadzenia do Sądu Najwyższego sędziów – dublerów, jak się to stało z Trybunałem – komentuje Cykowski. Nasza uwaga powinna skupić się na tzw. Krajowej Radzie Sądownictwa, na mówieniu o niekonstytucyjnym składzie tego organu i w związku z tym braku możliwości legalnego działania – komentuje.

Akcja Demokracja prowadzi kampanię na rzecz niezależności Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa od marca 2017 roku. W lipcu zeszłego roku zorganizowała demonstracje „Łańcucha Światła” w Warszawie i wspierała podobne wydarzenia w całej Polsce. Doprowadziły one do zawetowania przez Prezydenta dwóch ustaw, w tym ustawy o Sądzie Najwyższym zakładającej całkowitą wymianę jego składu. Ustawy te w zmienionym kształcie, pomimo kolejnych protestów organizowanych m.in. przez Akcję Demokrację, zostały uchwalone w grudniu 2017 roku.

W marcu tego roku Akcja Demokracja zainicjowała apel skierowany do Sędziów Sądu Najwyższego [1], by Ci pomimo ustawy skracającej kadencje części z nich, pozostali na stanowiskach. Podpisy zebrane pod apelem zostały przekazane na ręce Pierwszej Prezes SN. Dwa miesiące temu demonstrowaliśmy podczas I posiedzenia niekonstytucyjnej KRS [2]. Akcja Demokracja włączyła się także w działania szerokiej koalicji organizacji społecznych, mające na celu skierowanie przez Komisję Europejską wniosku o zbadanie zgodności z przepisami UE ustawy o Sądzie Najwyższym [3]. 2 lipca Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w Trybunale Sprawiedliwości UE. Według opinii KE, nowe prawo dotyczące Sądu Najwyższego łamie zapisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Akcja Demokracja buduje ruch ludzi zaangażowanych w ważne dla nich sprawy. Wykorzystując nowe technologie dajemy możliwość działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego, polskiego społeczeństwa.

Kontakt dla prasy:

Piotr Cykowski

Tel.: +48 533 329 245

Email: piotr.cykowski@akcjademokracja.pl

[1] www.akcjademokracja.pl/SNzostancie

[2] https://www.akcjademokracja.pl/i-posiedzenie-krajowej-rady-sadownictwa-nie-dla-politycznych-sedziow/

[3] https://www.akcjademokracja.pl/europo-nie-odpuszczaj/