April 11, 2023

Akcja na wystąpieniu prezydenta Zeleńskiego! / Акція під час виступлення президента Зеленського!

Ambasada Ukrainy w RP i Natalia Panczenko z Euromaidan-Warszawa, zaprosili Jakuba Kocjana z Akcji na…