Ambasada Ukrainy w RP i Natalia Panczenko z Euromaidan-Warszawa, zaprosili Jakuba Kocjana z Akcji na przemówienie prezydenta Zełenskiego na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Docenili w ten sposób działania ruchu Akcji Demokracji na rzecz Ukrainy!

Na dziedzińcu Zamku Królewskiego: Jakub Kocjan z Akcji wraz z posłem Frankiem Sterczewskim, wicestarostą nidzickim Pawłem Przybyłkiem, burmistrzynią Łomianek Małgorzatą Żebrowską-Piotrak, Damianem Pacześniakiem i Adamem Augustem Michalikiem.

Od 24 lutego 2022 roku współpracujemy z inicjatywą Euromaidan-Warszawa, organizując dziesiątki demonstracji, zarówno solidarnościowych, jak i domagających się konkretnych działań od Zachodu: dostaw broni czy nowych sankcji wobec faszystowskiego reżimu Putina. Apelowaliśmy także o pilne wstrzymanie importu z Rosji paliw kopalnych, które niestety PiS faworyzował zamiast zielonej energii. Rząd kupował ropę z Rosji nawet po inwazji.

Wczoraj na dziedzińcu Zamku Królewskiego prezydent Zełenski poruszająco mówił o wartości wolności i solidarności w naszej części świata:

„Solidarność obejmuje znacznie więcej, niż los naszych dwóch narodów. Gdy jesteśmy wolni, jest to gwarancja, że wolność będzie silna w naszej części Europy. Gdy jesteśmy wolni, to wolność przetrwa w Mołdawii, nie opuści Gruzji i obowiązkowo przyjdzie na Białoruś”. Cytując Giedroycia, prezydent – symbol oporu – przypomniał: „nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy!”.

– – –

Акція під час виступлення президента Зеленського!

Амбасада України в Польщі, та Наталія Панченко з Євромайдан-Варшава запросили Якуба Коцяна з Акції на промову президента Зеленського на майдані Королівського Замку.
При цьому вони високо оцінили роботу руху Акції Демократії на річ України!

 

На майдані Королівського Замку: Якуб Коцян з Акції разом з депутат парламенту Frankiem Sterczewskim, віце-старостом міста Нідзиця Pawłem Przybyłkiem, мером Ломянек Małgorzatą Żebrowską-Piotrak, Damianem Pacześniakiem, та Adamem Augustem Michalikiem.

Від 24 лютого 2022 співпрацюємо з ініцятивої Євромайдан-Варшава, організуючи десятки демонстрацій, солідарності, а таки домагаючихся конкретних дії від західних держав: вислання зброї, та нових санкції для фашистського режиму Путіна. Ми також закликали до термінового припинення імпорту викопного палива з Росії, якому, на жаль, уряд Права і Справедливості надавав перевагу перед зеленою енергією. Уряд продовжував купувати нафту в Росії навіть після масштабного вторгнення до України.

 

Вчера на майдані Королівського Замку президент Зеленський говорив про цінності вільності, та солідарності в нашей частині світу:

“Солідарність це набагато більше, ніж лос наших двох народів. Наша вільнісь є гваранцією, що свобода буде сильною в нашей частині Європи. Якщо ми вільні, свобода виживе в Молдові, вона не покине Грузію і обов’язково прийде до Білорусі. Процитуючи Гедройця, президент – символ опору – нагадав: „Немає вільної Польщі без вільної України!”.