May 29, 2024

List do Adama Bodnara – gdzie dziś jest granica praw człowieka?

Szanowny Panie Ministrze, broniliśmy Pana przed atakami i niezależności urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, który był…