Kim jesteśmy?
Akcja Demokracja została założona we wrześniu 2015 roku jako pierwsza w Polsce wielotematyczna, kampanijna organizacja. Budujemy w Polsce ruch ludzi, którzy troszczą się o środowisko, prawa człowieka, demokrację i sprawiedliwość społeczną. Wpływamy  na decydentów na szczeblu samorządowym, krajowym, europejskim i globalnym. Swoje działania kierujemy również do firm, których działalność szkodzi ludziom i środowisku. Zmianę osiągamy razem z tysiącami aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji.

Jesteśmy nakierowani na osiąganie konkretnych i mierzalnych efektów w kształtowaniu przyszłości Polski. Wierzymy, że obywatele i obywatelki powinny mieć większy udział w procesach politycznych i znajdujemy skuteczne metody, aby mobilizować ludzi do włączania się w nie. Nasza misja to stawanie w obronie wartości, zdefiniowanych w naszym statucie.  Możesz go przeczytać tutaj (Statut Fundacji Akcja Demokracja, § 7 o celach fundacji).

Dzisiaj zespół Akcji Demokracji liczy 15 osób. Szukamy kolejnej osoby, kto pomoże nam utrzymać administrację organizacji w należytym porządku i wesprze Zespół w codziennej pracy.

Kogo szukamy? 
Tworzymy dynamiczny zespół, jesteśmy nakierowani na szybkie działania. Będziesz częścią tego procesu. Szukamy kogoś, kto dobrze odnajduje się w takiej kulturze pracy, podziela nasze wartości i pomoże nam zadbać, by w codziennym pędzie zmieniania świata, wszystkie sprawy formalne były zaopiekowane i dopilnowane, co będzie sprzyjało pracy i osiąganiu kampanijnych sukcesów.

Osoba, której szukamy, łączy w sobie cechy skrupulatności, rzetelności i potrafi realizować złożone działania. Dzięki tym cechom pomoże zadbać o bezpieczeństwo prawne organizacji, porządek i przejrzystość w dokumentacji.

Aplikuj jeśli:

 • posiadasz 1-2 letnie doświadczenie w pracy w obszarze administracyjnym lub kadrowym lub w działalności wolontaryjnej w tym obszarze;
 • posiadasz podstawową znajomości excela, edytora tekstów oraz masz gotowość do uczenia się nowych programów;
 • cechujesz się skrupulatnością, rzetelnością w działaniu i potrafisz realizować złożone działania;
 • sprawnie poruszasz się w Internecie, znajdujesz i porządkujesz informacje.

Dodatkowym Twoim atutem będzie jeśli posiadasz:

 • podstawową wiedzę z zakresu kadr i prawa pracy, spraw administracyjnych oraz znasz specyfikę pracy w organizacjach pozarządowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • doświadczenie w prowadzeniu biura;
 • doświadczenie aktywistyczne.

Uwaga: Z badań wynika, że istnieją duże dysproporcje między mężczyznami i kobietami, które aplikują na stanowisko tylko jeśli spełniają 100% wymagań. Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych warunków, ale uważasz, że możesz sprawdzić się w tej roli, zachęcamy Cię do aplikowania. Będziemy podchodzić do każdego zgłoszenia z dużą uwagą.

Obowiązki na tym stanowisku:

 • Współpraca z biurem rachunkowym w zakresie opisywania i przekazania dokumentacji księgowo-finansowej;
 • Archiwizacja dokumentacji finansowej;
 • Wsparcie w prowadzeniu spraw kadrowych;
 • Wsparcie obiegu dokumentów między Zarządem i Radą Fundacji, jak również zewnętrznymi instytucjami;
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura.

Dlaczego warto pracować w Akcji Demokracji?

 • podchodzimy elastycznie do czasu pracy i pracujemy głównie zdalnie;
 • nastawieni jesteśmy na rozwój osób pracujących w Akcji, dlatego każdy pracownik/pracownica dysponuje budżetem na realizację szkoleń/kursów/coachingu;
 • dbamy o dobrostan zespołu i tworzenie przyjaznego miejsca pracy (mamy funkcjonującą politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową, bierzemy udział w programach antywypaleniowych, przywiązujemy wagę do work-life balance);
 • Zapewniamy bezpłatną opiekę zdrowotną oraz możliwość korzystania z karty MultiSport;
 • współpracujemy z organizacjami o podobnym profilu działającymi na całym świecie od których każdy i każda z nas wiele się uczy;
 • robimy nowe rzeczy w obszarze zmiany społecznej i politycznej, których nikt wcześniej nie robił, a te nowe ograniczone są tylko naszą wyobraźnią;
 • mamy realny wpływ na rzeczywistość społeczno-polityczną;
 • tworzymy zgrany Zespół zaangażowanych osób, które mają wpływ na całość organizacji (wiele spraw wzajemnie konsultujemy, a w kluczowych wspólnie podejmujemy decyzje).

Informacja o równym traktowaniu
Jesteśmy organizacją prowadzącą kampanie, która zarówno w działaniach skierowanych na zewnątrz, jak i wewnątrz, kieruje się zasadą równości i niedyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność i wiek. W organizacji mamy funkcjonującą politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową.

Informacja o wymiarze czasu pracy i wynagrodzeniu
Oferujemy pracę w wymiarze 70% etatu. Zatrudnimy na umowę o pracę na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem próbnym. Praca odbywać się będzie zdalnie w miejscu uzgodnionym z Pracownikiem/Pracownicą oraz w naszym biurze w centrum Warszawy. Wynagrodzenie na 70% etatu to 3,969.00 zł brutto. Chcemy rozpocząć współpracę od dnia 1 lipca.

Jak aplikować?
Wypełnij formularz na stronie https://kampania.akcjademokracja.pl/forms/ankieta-rekrutacyjna-asystent-tka/otwiera się w nowej karcie, odpowiedz na zamieszczone tam pytania. Na zgłoszenia czekamy do 14 maja 2023

Rekrutacja będzie się składała z 2 etapów:
1) zgłoszenia (wypełnienie ankiety rekrutacyjnej i przesłanie CV)
2) rozmowy rekrutacyjnej (dla wybranych osób)

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.
Napisz do nas na adres rekrutacja@akcjademokracja.pl