Zastanów się przez chwilę, czym jest dla Ciebie Unia? Dla mnie to przede wszystkim bezpieczeństwo – gwarancje, że nie powtórzą się opowiadane przez dziadków okropności z czasów wojny oraz dające to poczucie bezpieczeństwa wspólne wartości. Wartości, które mam w sercu, a spisane są także w artykule drugim Traktatu o Unii Europejskiej: solidarność, demokracja, prawa człowieka, prawa mniejszości, sprawiedliwość. Nie pozwolę ich sobie odebrać. 

Niestety, to właśnie planuje zrobić polski rząd również w Twoim imieniu! Wraz z premierem Węgier, Victorem Orbanem, budującym system oparty na korupcji i przywilejach dla znajomych [1], Morawiecki planuje na szczycie Unii za tydzień zablokować unijny budżet oraz fundusz odbudowy po pandemii. Rozpocznie to nieprzewidywalny proces podziału UE: fundusz odbudowy stworzy osobno 25 państw członkowskich poza Polską i Węgrami, które szybko zaczną wypadać poza nawias europejskiej wspólnoty [2]. Musimy to zatrzymać!

Z Polski do Unii Europejskiej musi popłynąć jasny sygnał: to weto nie jest w naszym imieniu! Zgaszenie świateł przez samorządowców w proteście przeciwko wetu odbiło się szerokim echem w Europie. Dlatego Akcja Demokracja apeluje do prezydentów, burmistrzów i wójtów miejscowości w całej Polsce o to, aby w dniu poprzedzającym szczyt w Brukseli tym razem podświetlili je kolorem Unii – na niebiesko. Dzięki temu pokażemy, jak dużo osób w całej Polsce podziela wspólne europejskie wartości, w tym praworządność, i nie chce weta Morawieckiego. 

Aby pokazać wsparcie społeczne dla tego pomysłu potrzebujemy Twojego głosu, Piotrze. Podpisz poniższy apel, a po każdych kolejnych dwudziestu podpisach do przedstawicieli władz samorządowych oraz do premiera trafi apel o podświetlenie miast w całej Polsce 9 grudnia na niebiesko i o rezygnację z absurdalnego pomysłu weta.

PODPISZ APEL!

Wartości europejskie dotykają różnych sfer naszego życia, nie tylko praworządności. W czwartek Komisja Europejska wskazała, że w Polsce naruszana jest dyrektywa siedliskowa i ptasia [3], czyli podstawowe dokumenty chroniące naszą przyrodę. Co więcej, brak jest wystarczających procedur odwoławczych w zakresie sądownictwa. Ochrona środowiska, sprawiedliwość społeczna, prawa człowieka – w każdym z tych obszarów członkostwo w Unii pozwala chronić i egzekwować nasze prawa. Ruch Akcji Demokracji w tym kluczowym momencie dla polskiej praworządności działa na różnych poziomach. Poza apelowaniem do samorządowców i polskiego rzadu, wraz z węgierskimi przyjaciółmi z ruchu aHang, wysłaliśmy i wysłałyśmy łącznie 252 533 maili do przedstawicieli wszystkich państw członkowskich przy Radzie z apelem o nieuleganie szantażowi satrapów z Żoliborza i Budapesztu. Kopie tych wiadomości trafiły do najważniejszych europejskich mediów. Teraz podobnie donośny głos chcemy wysłać także w Polsce. Dlatego podpisz apel do samorządowców o rozświetlenie 9 grudnia naszych miast na niebiesko!

PODPISZ: NIEBIESKIE MIASTA W CAŁEJ POLSCE! 

Z serdecznym, europejskim pozdrowieniem,

Jakub Kocjan z zespołu Akcji Demokracji

[1] Wiceprzewodnicząca PE zarzuca Orbanowi korupcję. Ma „lepkie ręce”, Deutsche Welle, 5.10.2020

[2] Weto Polski i Węgier: KE przygotowuje zastępczy „koronafundusz” dla 25 krajów, RMF, 3.12.2020

[3] KE pozywa Polskę do TSUE. Chodzi m.in. o brak ochrony siedlisk leśnych, RMF, 03.12.2020