Przeprowadzony pod koniec stycznia ogólnopolski sondaż wykazał m.in., że Polki i Polacy głosujący na partie demokratycznej opozycji w znakomitej większości popierają współpracę partii i organizacji społecznych w celu przywrócenia w Polsce praworządności. Niezależnie od preferencji partyjnych, ankietowane osoby wyrażały poparcie dla wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE i krytykę dla reform Zbigniewa Ziobry. 

W dniach 21-22 stycznia na zlecenie Akcji Demokracji Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przeprowadził ogólnopolskie badanie dotyczące projektu Porozumienie dla Praworządności (próba: n=1100, błąd oszacowania 3%, próg ufności 0,95).

Porozumienie dla Praworządności to inicjatywa środowisk prawniczych i obywatelskich, które wspólnie wypracowały 10 warunków, których spełnienie pozwoli na przywrócenie Polski do grona państw praworządnych. W grudniu 2021 r. Porozumienie zostało poparte przez 10 partii politycznych (PO, Nowoczesną, Zielonych, Inicjatywę Polską, PSL, Nową Lewicę, Lewicę Razem, Polskę 2050, UED oraz PPS). W styczniu 2022 r. posłowie i posłanki ośmiu z nich podpisali i podpisały się pod wspólnym projektem ustawodawczym, który został wniesiony do Sejmu jako projekt poselski. 

Wyborcy i wyborczynie partii opozycyjnych silnie popierają współpracę polityków i polityczek z organizacjami społecznymi w celu w celu naprawy polskiej demokracji i przywrócenia praworządności – podaje IBRIS. Opowiedziało się za nią 100% ankietowanych wyborców PSL i Lewicy, 92,6% osób głosujących na PO oraz 89,6% na Polskę 2050, jak również prawie połowa (46,9%) osób niezdecydowanych.

Ponieważ jedną z głównych inspiracji powstania Porozumienia było odsuwanie się Polski od UE (“prawny Polexit”), w sondażu zapytaliśmy również o poparcie realizacji żądań Komisji Europejskiej dotyczącej cofnięcia reform wymiaru sprawiedliwości i likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Liczba osób opowiadających się za wykonaniem tych działań była niemal dwukrotnie większa, niż liczba osób przeciwnych. Poparcie zadeklarowała również większość osób o niesprecyzowanych poglądach partyjnych (65,1%). Co piąta osoba nie miała w tej kwestii zdania.

Inicjatywa Porozumienie dla Praworządności powstała również dlatego, że obecnie za funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości odpowiedzialna jest osoba, która zupełnie się do tego nie nadaje. Z tą oceną Zbigniewa Ziobry na urzędzie ministra sprawiedliwości zgodziło się, 71% osób. Co ciekawe, pogląd ten jest popularny również w grupach, które z reguły stanowią elektorat PiS-u. Największe zdecydowanie w krytyce PiS-u wykazały osoby w wieku 60-70+ oraz mieszkańcy i mieszkanki wsi i małych miast.