Maciej mieszka w Krakowie, jest tatą, rodzicem, któremu nie jest obojętne to, do jakiej szkoły chodzą jego dzieci, oraz absolwentem Akademii Kampaniowania Akcji Demokracji. Najpierw Maciej stworzył apel ‘Rodzice decydują’. Wraz z innymi rodzicami domagał się w nim, aby to rodzice i opiekunowie, a nie minister, decydowali na jakie zajęcia dzieci mogą chodzić. Zebrał pod apelem ponad osiem tysięcy podpisów, które wspólnie z innymi aktywistkami i aktywistami, przy wsparciu Akcji Demokracji, doręczył do Kancelarii Premiera w Warszawie.

Maciej zaangażował się także w działania inicjatywy Wolna Szkoła, dzięki czemu mogliśmy połączyć siły i wspólnie realizować kolejne działania takie jak kampania “Szkoły wolne od (s)HIT-u”. Sukcesem kampanii było zebranie deklaracji od 90% szkół, mówiących o tym, że nie będą korzystać z budzącego ogromne kontrowersje i sprzeciw podręcznika.

Maciej prowadził też warsztaty o działaniach na rzecz edukacji w trakcie “Letniej Akademii” Akcji Demokracji, podczas których powstała idea działania “Kartka dla Czarnka”, która została zrealizowana w październiku w całej Polsce.

A oto jak sam pisze o podjętych działaniach:

W ramach Akademii Kampaniowania wraz z zespołem Wolnej Szkoły wystartowaliśmy z kampanią „Rodzice Decydują”. Celem kampanii było utrzymanie mobilizacji rodziców zaniepokojonych dążeniami ministra Czarnka do zmiany ustawy o prawie oświatowym. Zaproponowaliśmy obowiązkowe potwierdzanie podpisem przez rodzica udziału jego dziecka w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Petycja była skierowana do premiera i ministra edukacji. To proste rozwiązanie rzeczywiście, a nie jak lex Czarnek pozornie oddawało decyzyjność w ręce rodziców. Dzięki pisemnej zgodzie rodzica organizacje pozarządowe wzbogacające ofertę edukacyjną szkół mogłyby działać w nich dalej, a zaniepokojeni pewnymi tematami rodzice mieliby nadal wpływ na to, czego uczy się ich dziecko. W razie uznania danego tematu za kontrowersyjny zawsze mogliby odmówić udziału syna, czy córki w danych zajęciach.

W toku działań udało nam się zebrać łącznie 8500 podpisów pod petycją. W dzień zakończenia roku szkolnego zorganizowaliśmy konferencję prasową kampanii i przekazali część podpisów do kancelarii Premiera. Udało nam się zyskać zainteresowanie mediów takich jak TokFM i Reset Obywatelski. Mimo okresu wakacyjnego udało się utrzymać zainteresowanie i mobilizację rodziców skupionych wokół grupy facebookowej „Jestem rodzicem i jestem przeciwko lex Czarnek” kontynuując zbiórkę podpisów, także w formie ulicznej zbiórki podpisów. Wstępne zainteresowanie naszym rozwiązaniem ze strony polityków opozycji demokratycznej nie zaowocowało niestety podjęciem przez nich aktywności ustawodawczej w kierunku wprowadzenia w życie pomysłu kampanii „Rodzice decydują”.


Akcja Demokracja wsparła działania oddolnej kampanii ramach projektu „Wzmocnienie potencjału aktywistek/aktywistów poprzez naukę kampaniowania online”. Projekt realizowany jest przez Akcję Demokrację z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Icelan Liechtenstein Norway Active citizens fund