W czwartek 10 grudnia, podczas Szczytu Rady Europejskiej liderzy polityczni głosowali wysokość celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030. Ustalony został ona na poziomie 55%. Jest to decyzja, której sprawia, że przegrała nasza przyszłość.

Nauka jest zgodna, że aby zatrzymać wzrost średniej globalnej temperatury na w miarę bezpiecznym poziomie ok. 1,5°C i powstrzymać katastrofę klimatyczną, UE powinna osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2040, a ogólnounijny cel redukcji emisji na rok 2030 powinien wynieść co najmniej 65%. Tak się nie stało.

Pomimo ogólnoeuropejskiej fali działań ruchów klimatycznych, w które włączona była również Akcja Demokracja, ustalony został cel poniżej żądań i oczekiwań, zwłaszcza protestujących młodych ludzi. To ich przyszłość stanęła pod znakiem zapytania.

Odpowiedzialność za to ponosi również premier Mateusz Morawiecki i minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.W ramach międzynarodowego nacisku na szefów państw Unii Europejskiej aktywistki i aktywiści ruchu Akcji Demokracji doręczyli 9 grudnia do KPRM 2940 podpisów pod skierowanym do nich apelem. Domagali się w nim, aby podczas Szczytu Europejskiego, premier zagłosował dla przyszłości i dla klimatu, czyli za redukcją emisji Unii o 65% w ciągu dekady. 

Jako ruch walczący o ochronę klimatu, sprawiedliwość społeczną i prawa człowieka nie zrezygnujemy z dalszych działań. Liderzy europejscy, którzy podjęli decyzję, która stawia pod znakiem zapytania naszą przyszłość, będę pociągnięci do odpowiedzialności. W tym i premier Morawiecki i minister Kurtyka. Wobec rozczarowującego poziomu celu redukcyjnego UE tym ważniejsze staną się wszystkie inne działania, które pozwolą utrzymać wzrost średniej globalnej temperatury na jak najniższym poziomie. Będziemy działać, aby zostały one wdrożone w Polsce. Musimy doprowadzić do szybkiej i sprawiedliwej transformacji energetycznej. 

Akcja Demokracja to ruch ludzi zaangażowanych w ważne dla nich sprawy. Wykorzystując nowoczesne technologie, razem podejmujemy skoordynowane działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Kierunek zmian społecznych, inicjowanych przez Akcję Demokrację, wyznaczają następujące wartości: dążenie do pełnego poszanowania praw człowieka, obrona demokracji, ochrona środowiska naturalnego i klimatu oraz zmniejszenie nierówności społeczno-ekonomicznych.