Projekt zostanie uruchomiony wkrótce.

Działania w trakcie planowania.

W ostatnich latach zrealizowaliśmy dwie edycje Akademii Akcji, które dostarczyły lokalnym aktywistom wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw kampaniowania. Łączyliśmy formułę on-line oraz off-line. Akademia była również szansą na poznanie się osób z różnych miast i środowisk oraz wymianę doświadczeń.

Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji początkujących i średnio zaawansowanych aktywistek, aktywistów, osób aktywistycznych poprzez wyposażenie ich w narzędzia do cyfrowego organizowania i kampaniowania.