Już ponad 400 osób zamówiło pocztówki pożegnalne dla #neoKRS (określenie Krajowej Rady Sądownictwa, w której skład wchodzą polityczni nominaci). To odpowiedź aktywistek i aktywistów Akcji Demokracji na ujawnienie treści list poparcia do tej instytucji, które ujawniły, że jeden z jej członków, Maciej Nawacki, nie miał wymaganej liczby podpisów. Ponieważ wszyscy członkowie neoKRS zostali wybrani jedną uchwałą, przekreśla to cały organ.

– NeoKRS jest nieobsadzony i konieczny jest ponowny wybór członków, tym razem już Krajowej Rady Sądownictwa, na podstawie ustawy realizującej postulaty z Paktu na Rzecz Naprawy i Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, przygotowanego przez Akcję Demokrację. – przekonuje Jakub Kocjan, kampanier Akcji Demokracji. Przed wyborami parlamentarnymi Akcja Demokracja przekonała główne siły demokratyczne – Koalicję Obywatelską, Lewicę i Polskie Stronnictwo Ludowe – do poparcia postulatów tj. m.in. stworzenia Rady Społecznej przy KRS czy wprowadzenia wysłuchań publicznych dla kandydatów.

Pocztówki można zamawiać do końca niedzieli. Będą rozsyłane do aktywistów w przyszłym tygodniu, z zachętą do wysyłania ich do nieprawidłowo wybranych członków KRS. 

Pożegnanie #neoKRS to niejedyne działanie podejmowane przez Akcję Demokrację w obszarze obrony resztek niezależności wymiaru sprawiedliwości. 25 tysięcy osób podpisało się pod apelem do Komisji Europejskiej o skierowanie tzw. ustawy kagańcowej (wraz z zabezpieczeniem) do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Kampania jest realizowana wspólnie z Komitetem Obrony Demokracji, Obywatelami RP, Frontem Europejskim, Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, Wolnymi Sądami, Amnesty International Polska, Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Projektem:Polska. Apel można podpisać na stronie: http://akcja.link/europo-nkr 

Na tej stronie można zamówić pocztówki: http://akcja.link/pozegnanie-neokrs 

Kontakt w sprawie:
Bogumił Kolmasiak
tel. 737 504 708
bogumil.kolmasiak@akcjademokracja.pl