Zatrzymanie wojny w Ukrainie i katastrofy klimatycznej to wyzwania, które trzeba adresować łącznie. Dla pokoju i dobrej przyszłości na planecie potrzebujemy troskliwych polityczek i polityków. Zbliżające się wybory to czas, gdy właśnie takie osoby powinny trafić do parlamentu.
 

Зупинення війни в Україні та кліматичної катастрофи – це виклики, які потрібно вирішувати разом. Для миру та гарного майбутнього на планеті нам потрібні небайдужі політики. Майбутні вибори – це час, коли саме такі люди повинні потрапити до парламенту.
 

Svitlana Krakovska, ukraińska naukowczyni, podczas sesji zamykającej pracę nad drugą częścią Szóstego Raportu Podsumowującego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC), powiedziała, że kryzys klimatyczny i wojna w Ukrainie mają te same źródła. Są nimi paliwa kopalne i nasze uzależnienie od nich. To dochody z eksportu gazu, węgla i ropy finansują wojnę Putina w Ukrainie. 

Світлана Краковська, українська науковиця, заявила під час сесії, завершуючої роботу над Шостим Підсумковим Звітом Міжурядової Групи Експертів зі Зміни Клімату (МГЕЗК), що кліматична криза і війна в Україні мають однакові джерела. Це викопне паливо і наша залежність від нього. Саме доходи від експорту газу, вугілля та нафти фінансують війну Путіна в Україні. 

 

Tymczasem w Polsce, w Sejmie IX kadencji oraz Senacie X kadencji ochrona klimatu nie była legislacyjnym i politycznym priorytetem. Wojna w Ukrainie, fale upałów, susza, wysychające jeziora i rosnące ceny żywności, to jedne z wielu jednoznacznych sygnałów, że to musi się zmienić.
 

Тим часом у Польщі захист клімату не був законодавчим і політичним пріоритетом ні для Сейму дев’ятого скликання, ні для Cенату десятого скликання. Війна в Україні, спека, посуха, висихання озер і зростання цін на продукти харчування є одними з багатьох чітких сигналів того, що ситуація потребує змін.
 

Chcemy, aby w Parlamencie kolejnej kadencji powstała nowa większość dla klimatu i pokoju. Potrzebujemy pracy polityczek i polityków na rzecz jak najszybszego odejścia od paliw kopalnych w Polsce. Chcemy, aby już żaden dyktator napędzany zyskami z surowców energetycznych nie wywołał nowej wojny. Musimy dać sobie, naszym najbliższym, sąsiadkom i sąsiadom z Ukrainy nadzieję na pokój, szansę przetrwania dla wielu gatunków roślin i zwierząt, ochronę naszych lasów, powstrzymanie katastrofy klimatycznej. Młodym pragniemy dać nadzieję na lepszą przyszłość.
 

Ми хочемо, щоб у наступному Парламенті була сформована нова більшість за клімат і мир. Нам треба, щоб політики, та політикині працювали над тим, щоб якомога швидше відмовитися від викопного палива в Польщі. Ми хочемо, щоб жоден диктатор, який наживається нa енергетичних ресурсах, не розпочав нову війну. Ми повинні дати собі, нашим близьким і рідним, нашим сусідам, та сусідкам в Україні надію на мир, шанс на виживання для багатьох видів рослин і тварин, та можливість захистити наші ліси i зупинити кліматичну катастрофу. Молодим ми прагнемо дати надію на краще майбутнє.
 

Co musi się wydarzyć, aby zatrzymać katastrofę klimatyczną i przywrócić pokój? Przyszły parlament musi wskazać i prawnie umocować datę odejścia od gazu, węgla i ropy. W trwającej kampanii jako kandydatki i kandydaci, musicie pokazać jak zamierzacie zadbać o nasze bezpieczeństwo energetyczne i socjalne. Zadeklarować, że będziecie głosować za ustawami, które pozwolą Polsce najpóźniej do 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną oraz że będziecie wspierać Ukrainę w wojnie z rosyjskim agresorem i w jej zielonej odbudowie.
 

Що необхідно, щоб зупинити кліматичну катастрофу та відновити мир? Майбутній Парламент повинен встановити і законодавчо затвердити дату відмови від газу, вугілля та нафти. У своїй передвиборчій кампанії Bи повинні довести, як Bи маєте намір дбати про нашу енергетику та соціальну безпеку. Заявіть, що Bи проголосуєте за закони, які дозволять Польщі досягти кліматичної нейтральності не пізніше 2050 року, і що Bи підтримаєте Україну у її війні проти російського агресора та в її зеленій реконструкції. 

Manifest w Wyborczej:
https://wyborcza.pl/7,162657,30241956,potrzebujemy-nowej-wiekszosci-parlamentarnej-dla-klimatu-i-pokoju.html