Popieramy wspólną żydowsko-arabską deklarację na rzecz pokoju. W nakręcającej się spirali konfliktu i nienawiści, w tym żądań opowiedzenia się po jednej ze stron, widzimy, i doceniamy odważny głos 37 organizacji, ruchów i społeczności działających na rzecz praw człowieka, pokoju i dialogu żydowsko-arabskiego.

”Wszyscy doświadczyliśmy serii aktów przemocy. Raz po raz widać, że konflikt ten nie ma i nigdy nie będzie miał rozwiązania militarnego. Jedynym sposobem na powstrzymanie rozlewu krwi jest porozumienie polityczne, które zagwarantuje bezpieczeństwo, sprawiedliwość i wolność obu narodom” – piszą inicjatorzy deklaracji, pełną treść znajdziesz na naszej stronie.

Pierwszym postulatem deklaracji jest wezwanie “do stabilnego zawieszenia broni, w ramach którego natychmiast rozpoczną się negocjacje w sprawie porozumienia politycznego opartego na wzajemnym uznaniu prawa obu narodów do samostanowienia – porozumienia, które zagwarantuje obu narodom bezpieczeństwo, wolność i dobrobyt.”

Wśród inicjatorów “Deklaracji” jest organizacja Zazim, z którą Akcja Demokracja od lat współpracuje. Wspierałyśmy się w działaniach na rzecz obrony rządów prawa i demokracji, praw mniejszości. Doceniamy niestrudzone i odważne działania na rzecz praw człowieka, w tym m.in. zagwarantowania pełni praw ludności arabskiej na terenie Izraela.