We wtorek 12 maja w świątyni sprawiedliwości, w Sądzie Najwyższym (SN), wydarzyło się coś niebywałego. Polityczny “komisarz” PiS [1], nie-sędzia Kamil Zaradkiewicz, prowadzący obrady Zgromadzenia Ogólnego, nie uznał wyników głosowania, które przegrał i ogłosił własne! Zgromadzenie Ogólne ma za zadanie wybrać kandydatów na nowego Pierwszego Prezesa SN, a zmanipulowane głosowanie dotyczyło wyboru osób, które mają liczyć głosy. Jak informują media, może mu za to, po przywróceniu praworządności, grozić więzienie, gdyż już wstępne analizy prawne wskazują na możliwość popełnienia przez niego ciężkiego przestępstwa [2].

Zaradkiewicz dopuścił do udziału w Zgromadzeniu osoby wskazane przez neo-KRS (dawna Krajowa Rada Sądownictwa, nie została prawidłowo powołana w 2018 roku, m.in. przez brak wymaganej prawem liczby podpisów pod listą jednego z sędziów, Macieja Nawackiego), bazuje na ustawie kagańcowej i odbiera głos wybitnym sędziom, którzy opierają się na prawie, a nie woli władzy. Władza, przy pomocy Zaradkiewicza, chce zamienić Sąd Najwyższy w całkowicie ubezwłasnowolniony organ, tak jak zrobiła to z Trybunałem Konstytucyjnym [3]. Tylko działanie prawidłowo wybranych, prawdziwych sędziów i sędzi SN, może zatrzymać tę nadciągającą katastrofę.

UDOSTĘPNIJ POST ▶️

Wielokrotnie protestująca wraz z ruchem Akcji Demokracji przeciw niszczeniu sądownictwa inicjatywa Wolne Sądy stworzyła na stronie Nasza Demokracja list solidarnościowy. Zawiera on wyrazy wsparcia i uznania dla prawidłowo powołanych Sędzi i Sędziów Sądu Najwyższego, którzy mimo wszelkich przeszkód walczą, aby Zgromadzenie obradowało w sposób zgodny z Konstytucją. Jak słusznie zaznaczają autorzy apelu “trwające obecnie wybory kandydatek i kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN będą mieć zasadniczy wpływ na przyszłość Rzeczypospolitej”. Dlatego tak ważne jest, aby prawdziwi sędziowie SN otrzymali od nas w tych krytycznych chwilach wyrazy wsparcia i solidarności.

PODPISZ APEL

 

[1] „Komisarz” Dudy przerwał obrady Zgromadzenia sędziów SN, gdy głosowanie nie było po jego myśli”, oko.press, 9 V 2020 r.
[2] “Poświadczenie nieprawdy w protokole Zgromadzenia Ogólnego SN może być przestępstwem”, karne24.com, 12 V 2020 r.
“Zaradkiewicz sam sobie zmienił wynik głosowania. Naraża się na zarzuty karne?”, oko.press, 12 V 2020 r.,
[3] W składzie obecnego Trybunału Konstytucyjnego zasiadają osoby wybrane na miejsca już wcześniej obsadzone, a prezeska, przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, została wybrana niezgodnie z procedurą.