Aktualności Prawa człowieka

Konferencja prasowa w sprawie przemocy policyjnej

W sierpniu dostarczyliśmy na Komendę Główną Policji apel podpisany przez ponad 7000 osób, w którym żądaliśmy odwołania dolnośląskiego komendanta z powodu przemocy i nadużyć na wrocławskim komisariacie. Wysłano do nas odpowiedź i poinformowano, że żadne działania nie zostaną podjęte. W związku z tym 21 października zorganizowaliśmy konferencją prasową pod Komendą Główną Policji, aby nagłośnić sprawę […]