My, niżej podpisane osoby reprezentujące organizacje społeczne i inicjatywy obywatelskie, wyrażamy nasze pełne poparcie dla działania Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Organizacja ta publicznie wskazała na niewłaściwość obecności sędziego piłkarskiego Szymona Marciniaka na wydarzeniu organizowanym przez lidera Konfederacji, Sławomira Mentzena, który swój program polityczny zdefiniował publicznie 25 marca 2019 roku: „Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej” (źródło). Wyprodukowane zostały też kubki i koszulki z niektórymi z tych haseł (źródło).

Stowarzyszenie Nigdy Więcej zwróciło uwagę na niedopuszczalność wspierania przez osoby pełniące ważne społecznie funkcje poglądów wymierzonych przeciw konkretnym grupom społecznym. Wsparcie takie nie musi oznaczać ich głośnego wypowiadania. Czasem wystarczy sama obecność na wydarzeniu organizowanym przez osobę głoszącą takie poglądy, by przyczynić się do zwiększenia jej społecznego uznania. Tak było w tym wypadku – obecność sędziego uwiarygadniała osobę, której słowa powinny wykluczyć ją z życia publicznego.

Stowarzyszenie Nigdy Więcej zareagowało właściwie, wyrażając sprzeciw wobec promocji poglądów rasistowskich i homofobicznych nawołujących do eliminacji z życia publicznego przedstawicieli mniejszości. To właśnie powinny robić organizacje społeczne, zwłaszcza jeśli w tym zakresie brakuje potrzebnego zaangażowania ze strony państwa. W konsekwencji organizacja otrzymała liczne wiadomości z groźbami i obelgami ze strony skrajnej prawicy. Również ze strony niektórych polityków i mediów pojawiły się niesprawiedliwe oskarżenia pod adresem Stowarzyszenia Nigdy Więcej, podważające podstawową kwestię: prawo do wyrażenia publicznej krytyki dotyczącej udziału sędziego Szymona Marciniaka w wydarzeniu organizowanym przez Sławomira Mentzena.

Cieszy nas, że mimo ataku na Stowarzyszenie Nigdy Więcej jego działanie okazało się skuteczne, a sędzia Szymon Marciniak odciął się od wspierania wszelkich rasistowskich i ksenofobicznych poglądów. Tym samym w polskiej debacie publicznej, w której granice dopuszczalnych wypowiedzi coraz bardziej się przesuwają, pojawił się silny akcent przypominający o wartościach, zasadach i odpowiedzialności, jakimi powinny kierować się osoby publiczne.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Nigdy Więcej za odwagę i determinację w realizacji swoich statutowych działań. Wzywamy instytucje państwa do ochrony organizacji i osób działających na rzecz realizacji i obrony praw człowieka.

Dominik Puchała, Akcja Demokracja
Amnesty International Polska
Paulina Zawadzka, Fundacja Artonomia
Fundacja Autonomia
Sylwia Kowalska, Fundacja Autism Team, Chcemy Całego Życia, Inicjatywa “Nasz Rzecznik”
Fundacja Diabeciaki
Julia Brykczyńska, Fundacja dla Polski
Magdalena Witwicka, Fundacja Geremka
Agata Teutch, Fundacja Juniper
Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego
Agnieszka Kosowicz, Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Anna Schmidt-Fic, Protest z Wykrzyknikiem
Jacek Królikowski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Iwona Janicka, Moc Inicjatyw
Anna Duniewicz, Inicjatywa “Nasz Rzecznik”
Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych
Jacek Purski, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
Jan Gawroński, Klub Świadomej Młodzieży Fundacja Autism Team, Chcemy Całego Życia
Kinga Łozińska, Komitet Obrony Demokracji
Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
Witold Klaus, Konsorcjum Migracyjne
Jarosław Kuisz, Kultura Liberalna
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Zbigniew Gluza, Ośrodek KARTA
Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii
Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet
Katarzyna Słubik, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej