Konferencja prasowa “Rodzice decydują”
Gdzie: przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
Kiedy: 24 czerwca 2022 r., godz. 12.00

Od kilku miesięcy słyszymy zapowiedzi i zapewnienia ministra, że #LexCzarnek zostanie ponownie przedstawione jako projekt zmiany prawa oświatowego, tym razem jednak jako projekt poselski – procedowany z całkowitym pominięciem jakichkolwiek konsultacji publicznych. Pierwsze spotkania z urzędnikami – jak relacjonuje minister – już się odbyły.

Przeciwko nowej wersji LexCzarnek protestują rodzice. Już 5000 osób podpisało się pod żądaniem, aby to właśnie oni i nauczyciele, a nie kurator, decydowali o tym, jakie treści wychowawcze pojawią się w szkole. Zbiórka podpisów pod apelem “Rodzice decydują”, skierowaną do Premiera i Ministra cały czas trwa. Apel można podpisać na stronie: https://akcja.link/rodzicedecyduja

“Już teraz można wprowadzić do polskiego prawa rozwiązania, które funkcjonują często w praktyce. Chodzi o pisemną zgodę rodzica (i możliwość jej wycofania) na udział dziecka w zajęciach dodatkowych. To powinno zakończyć jakiekolwiek dyskusje o LexCzarnek. Jeśli rodzice mają mieć zagwarantowaną ochronę prawa do wychowania dzieci zgodnie ze swoim systemem wartości, to skończmy z pomysłami przydzielania im prewencyjnie opieki kuratora oświaty” – Mówi Maciej Sokół, jeden z inicjatorów akcji zbierania podpisów pod wnioskiem. “Jako rodzic i nauczyciel uważam, że to prawo – prawo rodzicielskie – poszerza horyzonty polskiej edukacji, która nie zawsze nadąża za potrzebami dzieci i młodzieży” – podkreśla Tomasz Kosmalski.

W dniu zakończenia roku szkolnego, pierwsze 5000 podpisów zostanie złożonych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Minister forsując projekt dąży do ograniczenia praw rodziców do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze realizowane we współpracy z organizacjami społecznymi, pojawiają się w szkole. Nadrzędną rolę w podejmowaniu tych decyzji miałby mieć kurator oświaty, podległy bezpośrednio ministrowi a nie uczniowie, nauczyciele i rodzice.

“To zmiany, które nie naprawią żadnego z obecnych problemów polskiej szkoły, ograniczą także samodzielność dyrektorów w kierowaniu placówką oraz autonomię samorządów, które w znacznej mierze finansują oświatę z podatków” – podkreśla Iga Kazimierczyk, jedna z inicjatorek kampanii “Wolna szkoła”.

Przeciwko zmianie w prawie, forsowanej przez ministra Czarnka solidarnie wystąpiły organizacje społeczne, samorządy, związki zawodowe oświaty oraz rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Akcja Demokracja wspiera oddolną kampanię ramach projektu „Wzmocnienie potencjału aktywistek/aktywistów poprzez naukę kampaniowania online”. Projekt realizowany jest przez Akcję Demokrację z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Icelan Liechtenstein Norway Active citizens fund