We wtorek 26 czerwca o g. 19:00 odbędzie się manifestacja w sprawie powstrzymania procesu upolitycznienia Sądu Najwyższego. Protest będzie miał miejsce pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie przy ul. Jasnej.

Domagamy się skierowania przez Komisję Europejską PiS-owskiej ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE. Liczymy, że manifestacja będzie największą z tegorocznych wydarzeń w tej sprawie.

Po 3 lipca, na mocy sprzecznych z Konstytucją zapisów ustawy, rozpocznie się proces powoływania nowych sędziów Sądu Najwyższego. Najprawdopodobniej powołane zostanie ok. 60 proc. składu SN – 70 sędziów, spośród 120. Obecni sędziowie po 65. roku życia zostaną bezprawnie usunięci na podstawie przepisu, które zadziała wstecz. Zastąpią ich nominaci kontrolowanej przez rząd Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziów do całkowicie nowych izb SN wybierze w całości polityczna KRS.

Zaskarżenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE są realnym sposobem na zatrzymanie procesu niszczenia państwa prawa i uzależnienia wymiaru sprawiedliwości od polityków. Wyrok TSUE będą musiały uszanować wszystkie strony sporu, w tym opozycja.

Apelujemy do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi na ustawę o Sądzie Najwyższym, w trybie przewidzianym Artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych w postaci zawieszenia stosowania ustawy o Sądzie Najwyższym do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał – mówi adw. Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy „Wolne Sądy”.

Już nie raz pokazaliśmy siłę obywatelskiego protestu. Teraz spotykamy się szerokim frontem organizacji broniących sądów przed zakusami polityków w kluczowym momencie. Instytucje europejskie mają narzędzia, aby powstrzymać oddanie polskich sądów w ręce polityków partii rządzącej i mają tydzień, aby je wykorzystać. Spotykamy się przed biurem KE we wtorek, a w środę komisarze spotykają się w Brukseli. Muszą usłyszeć nasz głos – mówi Piotr Cykowski z Akcji Demokracji.

O skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE zaapelowali dotychczas m.in.: były Prezydent Lech Wałęsa, Konferencja Ambasadorów RP, ponad 160 organizacji pozarządowych, twórcy i naukowcy we wspólnym liście, wybitnej renomy profesorowie prawa z całego świata we wspólnym liście, Towarzystwo Dziennikarskie, European Civic Forum, Hungarian Civil Liberties Union (HCLU), Europejska Partia Ludowa, szefowie największych frakcji Parlamentu Europejskiego we wspólnym liście, ponad 20 tys. obywatelek i obywateli, Naczelna Rada Adwokacka, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, Naczelna Rada Adwokacka, byli prezydenci, premierzy, szefowie MSZ i opozycjoniści we wspólnym liście

Manifestację współorganizują: Akcja Demokracja, Front Europejski, Inicjatywa Wolne Sądy, Komitet Obrony Demokracji Mazowsze, Obywatele RP, Warszawski Strajk Kobiet.

Konferencja dla prasy odbędzie się przed manifestacją – 26 czerwca o g. 12:00.