– Jesteśmy tu, by pokazać Komisji Europejskiej nasz sprzeciw wobec ustawy kagańcowej, która odbiera sędziom wolność słowa i swobodę orzekania, a nam po raz kolejny prawo do niezależnego sądownictwa – mówił Bogumił Kolmasiak z zespołu Akcji Demokracji podczas briefingu prasowego. – Zwracamy się do Komisji Europejskiej, ponieważ uważamy, że miejsce Polski jest w Europie, a europejskie sądy to nasze sądy – dodał. 

W akcji wzięło udział kilkadziesiąt osób, związanych z różnymi ruchami społecznymi. 

Ustawa kagańcowa spotkała się z krytyką licznych instytucji m.in. Komisji Europejskiej, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Komisji Weneckiej i Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, który mówił, że wyprowadza ona Polskę ze struktur prawnych Unii Europejskiej. W organizowanych kilka tygodni temu protestach przeciwko systemowi represji wobec sędziów kilka tygodni temu protestowali solidarnie obywatele wraz z przedstawicielami zawodów prawniczych. 

Wg sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej” 47,9% ankietowanych odpowiedziało, że tematy sądownictwa powinny być omawiane na forum Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania było 18,8% osób.

– Przenosimy nasze działania na poziom europejski. Jeśli Andrzej Duda podpisze ustawę kagańcową, będziemy apelować do Komisji Europejskiej o skierowanie jej zapisów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o ich zawieszenie. – zapowiedział Bogumił Kolmasiak.

Zdjęcia Jakuba Szafrańskiego na wolnej licencji do pobrania i bezpłatnego wykorzystania na flickrze Akcji Demokracji: 

http://akcja.link/przywitanie-jourovej-foto